česky  čs
english  en
Technologie výroby letadlové a kosmické techniky (2221164)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:TVLKMSchválen:21.04.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět dává přehled o technologiích výroby letecké, případně kosmické techniky, používaných v ČR a ve světě. Je doplněn konstrukčními cvičeními a odbornými exkursemi.
Vyučující
Ing. Bohuslav Cabrnoch Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Bohuslav Cabrnoch Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Bohuslav Cabrnoch Ph.D.
Zimní 2018/2019
Osnova
1. Stav leteckých a kosmických technologií v podmínkách ČR. Stav ve světě.
2. Normalizační základna letecké a kosmické výroby. Normy výrobní, procesní a zkušební.
3. Materiály pro tváření. Tvářitelnost. Technologie tváření plechů a profilů.
4. Tváření plastických a superplastických materiálů. Nekonvenční tvářecí technologie.
5. Třískové obrábění kovových leteckých a kosmických konstrukcí.
6. Povrchové úpravy v letecké a kosmické výrobě. Odolnost prostředí. Chemické a elektrochemické obrábění.
7. Spojování leteckých a kosmických konstrukcí.
8. Technologie výroby pohonných jednotek 1.
9. Technologie výroby pohonných jednotek 2.
10. Materiály kompozitních výztuží a pojiv, jejich specifické vlastnosti pro letectví a kosmonautiku.
11. Různé tradiční a nové výrobní technologie kompozitních konstrukcí.
12. Sestavování a montáž letecké a kosmické techniky. Údržba letecké techniky.
13. Zkoušení leteckých a kosmických konstrukcí.
Osnova cvičení
1. Odborná exkurze 1
2. Odborná exkurze 2
Literatura
- J. Dunovský: Speciální technologie, ČVUT Praha, 1995
- M. Flaška, B. Štekner: Speciální letecké technologie, ČVUT Praha, 1996
- Žák,J., Samek,R. Bumbálek,B.: Speciální letecké technologie I,VUT Brno, 1990
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
letectví, kosmická technika, technologie výroby
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)