česky  čs
english  en
Teorie motorů (2221176)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:TMSchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Druhy energie a jejich transformace. Tepelný motor, tepelné oběhy, tepelná účinnost. Tepelná schémata pístových a proudových motorů, vlastnosti jejich tepelných oběhů. Výpočty reálných tepelných oběhů motorů pístových a proudových. Optimalizace navrhovaných parametrů tepelných oběhů. Termofyzikální vlastnosti vzduchu a spalin. Spalování uhlovodíkového paliva, spalovací komory a jejich charakteristiky, tvorba škodlivin. Lopatkové stroje, princip činnosti, rozdělení. Kompresor a jeho charakteristiky. Turbina a její charakteristiky. Vstupní ústrojí proudových motorů a jejich průtokové charakteristiky. Dvouproudové motory a motory ventilátorové. Škrtící, výškové a rychlostní charakteristiky pístových a turbinových motorů. Generace hluku v turbinových motorech a způsob jeho snižování. Mimonávrhové pracovní režimy turbinových motorů, přechodové pracovní režimy, role automatického řízení motoru. Spouštění motoru.
Vyučující
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
Zimní 2022/2023
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
Zimní 2021/2022
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
1) Druhy energie a jejich transformace, tepelný motor, tepelné oběhy, tepelná účinnost
2) Výpočty reálných tepelných oběhů motorů pístových a proudových
3) Tepelná schémata pístových a proudových motorů, vlastnosti jejich tepelných oběhů
4) Termofyzikální vlastnosti vzduchu a spalin
5) Spalování uhlovodíkového paliva, spalovací komory a jejich charakteristiky, tvorba škodlivin
6) Lopatkové stroje, princip činnosti, rozdělení. Kompresor a jeho charakteristiky
7) Turbina a její charakteristiky
8) Vstupní a výstupní ústrojí proudových motorů a jejich průtokové charakteristiky
9) Dvouproudové motory a motory turbohřídelové
10) Škrtící, výškové a rychlostní charakteristiky pístových a turbinových motorů
11) Generace hluku v turbinových motorech a způsob jeho snižování
12) Mimonávrhové pracovní režimy turbinových motorů, přechodové pracovní režimy
13) Automatické řízení motoru. Spouštění motoru
Osnova cvičení
1) Výpočty ideálních tepelných oběhů a jejich výkonových parametrů
2) Výpočty reálných tepelných oběhů motorů pístových a proudových
3) Analýza výkonových parametrů reálných tepelných oběhů
4) Výpočty průběhů měrných tepelných kapacit vzduchu a spalin jako funkce teploty
5) Stanovení chemických reakcí při spalování uhlovodíkových paliv
6) Výpočty průtoku vzduchu lopatkovým kompresorem
7) Výpočty průtoku hnacích plynů turbínou
8) Výpočty průtoku vstupními hrdly a hnacími tryskami
9) Výpočty výkonových parametrů dvouproudových a turbohřídelových motorů
10) Výpočty průtoku vzduchu proudovým motorem jako funkce rychlosti letu
11) Stanovení křivky rovnovážných pracovních režimů v charakteristice kompresoru
12) Návrh matematicko-fyzikálního modelu turbovrtulového motoru
13) Výpočty měrné spotřeby paliva turbínových motorů
Literatura
? Jerie J.: Teorie motorů, skripta ČVUT, 1996
? Hanus D.: Pohon letadel, skripta ČVUT, 1991
? Růžek J., Kmoch P.: Teorie leteckých motorů, VA AZ Brno, 1979
Požadavky
Pohon letadel, Mechanika I Alfa, Mechanika II Alfa, Mechanika III Alfa, Termomechanika Alfa, Mechanika tekutin Alfa
Klíčová slova
Letadlový motor, Pístový spalovací motor, Turbínový motor, Lopatkové stroje, Vnitřní aerotermodynamika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)