česky  čs
english  en
Regulace a řízení motorů (2221177)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:15.04.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Ve svém úvodu předmět zachycuje historii a vývoj řídicích systémů leteckých turbínových motorů (LTM). LTM je pak analyzován jako objekt řízení prostřednictvím pohybových rovnic, kterými jsou řešeny jak ustálené stavy, tak hlavně přechodové režimy. Pozornost je zde věnována i moderním digitálním řídicím systémům FADEC (Full Authority Digital Electronic Control). Předmět dale vyučuje metody a postupy řízení, ovládání a regulace pístových letadlových motorů.
Vyučující
Ing. Jaromír Lamka CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Jaromír Lamka CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Jaromír Lamka CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
1) Ovládání leteckých pístových motorů, ovládání karburátorů a vstřikovacích systémů
2) Ovládání a regulace zapalování u leteckých pístových motorů
3) Další ovládací prvky na pístových letadlových motorech
4) Řízení a regulace pístových leteckých motorů vybavených vrtulemi s pevnými listy
5) Řízení a regulace pístových leteckých motorů vybavených stavitelnými vrtulemi
6) Regulátor vrtule
7) Vývojové trendy
8) Základní pojmy, rozdělení řídicí soustavy
9) Letecký turbínový motor jako objekt řízení
10) Pohybová rovnice motoru
11) Řízení leteckého turbínového motoru
12) Regulátory ustálených režimů a řízení přechodových režimů
13) Omezení turbínových motorů
14) FADEC. Regulátor vrtule
Osnova cvičení
Volba regulátoru vrtule pro dvoumotorový letoun s pístovými motory
- Definování dat nutných pro volbu regulátoru.
- Definování možných a vhodných typů a modelů.
- Volba regulátoru a definování technických podmínek dodavateli
Sestavení a výpočet pohybových rovnic leteckého turbínového motoru
Literatura
- Kocáb, Adamec ? Letadlové motory; Corona 2008
- Jaroslav Trnka, Jaroslav Urban Spaľovacie motory 1992 Alfa Bratislava
- V.I.Polokovskij Letadlové hnací skupiny; překlad, Praha SNTL, 1956
- M.M.Maslenikov, M.S.Rapiport Letadlové pístové motory; překlad, Praha 1955 SNTL
- V.I. Alexandrov Letecké vrtule; překlad , Praha 1954 SNTL
- Zd. Železný, P. Kaisar - Technický popis vrtulníkového motoru PZL-10W, Palivová a regulační soustava. Univerzita obrany, Brno 1999.
- CS-E Certifikační specifikace pro motory, Amdt.3 z 23.12.2010, EASA, Překlad UCL
- AMC 20-3 CERTIFIKACE MOTORŮ VYBAVENÝCH ELEKTRONICKÝMI SYSTÉMY ŘÍZENÍ MOTORU, Amdt. 9 z 24.12.2012, EASA, překlad UCL
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Ovládání leteckých pístových motorů; Karburátor; Vstřikovací soustava; Zapalování; Stavitelná vrtule; Regulátor vrtule; Řídicí systém, regulace; pohybová rovnice; omezovače; vrtule; turbínový motor; regulátor vrtule
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)