Lidské činitele v letectví (2221179)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:LČLSchválen:13.04.2015
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Lidské faktory v letectví, způsobilost a omezení, statistika nehod, pojem bezpečnosti letu, základní letecká fyziologie a udržování zdraví, základní letecká psychologie, informace, pozornost a ostražitost, vnímání, paměť, omyl, spolehlivost, tvorba rozhodnutí, vědomí bezpečnosti, osobnost a postoje, zátěž, únava, tělesný rytmus, zvládnutí stresu, požadavky na lidský faktor podle evropských předpisů pro civilní letectví, požadavky na piloty dle JAR FCL, požadavky na techniky dle části 66.
Osnova
? Lidské faktory v letectví
? Způsobilost a omezení
? Statistika nehod, pojem bezpečnosti letu
? Základní letecká fyziologie a udržování zdraví
? Základní letecká psychologie
? Informace, pozornost a ostražitost, vnímání, paměť, omyl
? Spolehlivost, tvorba rozhodnutí, vědomí bezpečnosti
? Osobnost a postoje, zátěž, únava, tělesný rytmus, zvládnutí stresu
? Požadavky na lidský faktor podle evropských předpisů pro civilní letectví
? Požadavky na piloty dle JAR FCL
? Požadavky na techniky dle Části 66 Nařízení komise (ES) číslo 2042/2003
Osnova cvičení
? Lidské faktory v letectví
? Způsobilost a omezení
? Statistika nehod, pojem bezpečnosti letu
? Základní letecká fyziologie a udržování zdraví
? Základní letecká psychologie
? Informace, pozornost a ostražitost, vnímání, paměť, omyl
? Spolehlivost, tvorba rozhodnutí, vědomí bezpečnosti
? Osobnost a postoje, zátěž, únava, tělesný rytmus, zvládnutí stresu
? Požadavky na lidský faktor podle evropských předpisů pro civilní letectví
? Požadavky na piloty dle JAR FCL
? Požadavky na techniky dle Části 66 Nařízení komise (ES) číslo 2042/2003
Literatura
? Němec, V., Šulc, J.: Lidský činitel v údržbě letadel, CERM s.r.o, Brno, ISBN 80-7204-482-6
? Háčik, Ľ.,: Lidská výkonnost a omezení, CERM s.r.o, Brno 2007, ISBN 80-7204-471-0
? Dylevský, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava, Olomouc 1995 8070-276-4
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
lidský faktor; spolehlivost; statistika; bezpečnost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2021, 10:35 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)