česky  čs
english  en
Letecká legislativa (2221182)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:LLGApproved:22.05.2014
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
V předmětu bude probrána problematika letecké legislativy z pohledu ICAO, EASA a národních požadavků.
Structure
1) Úvod do problematiky letecké legislativy
2) Působnost leteckého úřadu ČR
3) Anexy ICAO 1 - 17, předpisy L1-L17
4) Požadavky na letecký personál
5) Předpisy pro provozní způsobilost civilní letecké dopravy
6) Předpisy pro certifikaci civilní letadlové techniky
7) Pravidla létání
8) Pravidla pro řízení letového provozu
9) Letiště a jejich provoz
10) Šetření leteckých nehod
11) Bezpečnost letecké dopravy
12) Životní prostředí
13) Očekávaný vývoj letecké legislativy
Structure of tutorial
1) Úvod do problematiky letecké legislativy
2) Působnost leteckého úřadu ČR
3) Anexy ICAO 1 - 17, předpisy L1-L17
4) Požadavky na letecký personál
5) Předpisy pro provozní způsobilost civilní letecké dopravy
6) Předpisy pro certifikaci civilní letadlové techniky
7) Pravidla létání
8) Pravidla pro řízení letového provozu
9) Letiště a jejich provoz
10) Šetření leteckých nehod
11) Bezpečnost letecké dopravy
12) Životní prostředí
13) Očekávaný vývoj letecké legislativy
Literarture
- Němec, V.: Letecká legislativa, 216 stran, CERM s.r.o., Brno ISBN 80-7204-366-8
- Ploch J.; Holba, K.: Letecká legislativa II, Vysoká škola obchodní, 2013
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
letecká legislativa, letecké úřady, ICAO, EASA, bezpečnost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)