česky  čs
english  en
Palubní informační a řídicí systémy (2221189)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:PIRSSchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro posluchače se zájmem o letecké a kosmické systémy. Obsahuje přehled elektronických bloků používaných v komplexních systémech na palubách letadel a kosmických prostředků. V předmětu začínáme používanými senzory a jejich vlivem na přesnost řízení komplexních systémů a jejich použitím sub-systémech GPWS, INS, FADEC a EEC. V přednáškách se zaměřujeme na problematiku odhalení chyb a přizpůsobení se chybám v systémech plně automatizovaného řízení a monitorování stavu letadlových a raketových motorů začleněných do komplexních hierarchických struktur informačních a řídicích systémů civilních a vojenských letadel, raket a raketoplánů vzájemně provázaných digitálními komunikačními kanály. Část předmětu se věnuje problematice trenažérů, simulátorů, bezpilotních prostředků a zbrojních systémů vojenských letadel a satelitů. Cvičení předmětu jsou zaměřena na zpracování dat a experimenty s bezdrátovou inerciální jednotkou (AHRS) a řízení modelu malého satelitu.
Osnova
1) Analogové a digitální palubní informační systémy a jejich hierarchické struktury
2) Principy a systémy pro zajištění spolehlivosti řídicích a informačních systémů a subsystémů
3) Metody a prostředky pro programování avionických systémů
4) Certifikace avionických systémů a jejich programového vybavení
5) Prostředky monitorování letadlových a kosmických systémů
6) Způsoby řízení leteckých motorů (FADEC, EEC atd.)
7) Metody a prostředky provozní a havarijní diagnostiky, palubní zapisovače a jejich záznamová média
8) Primární a sekundární displeje, jejich napojení na letové, navigační a radiolokační systémy, multifunkční systémy EFIS, ECAM, EICAS, systémy nebezpečného přiblížení k zemi (GPWS)
9) Inerciální navigační systémy - rozdělení, princip, senzory
10) Začlenění systému inerciální navigace do řídicích struktur letadel a kosmických prostředků
11) Systémy bezpilotních prostředků a malých (sportovních) letadel
12) Systémy výcviku posádek, trenažéry a simulátory
13) Zbrojní a informační systémy vojenských letadel a satelitů
14) Budoucnost leteckých systémů
Osnova cvičení
1) Úvod, náplň cvičení, zadání individuální domácí práce.
2) Seznámení s vývojovými prostředky pro řešení projektu.
3) Řešení domácí úlohy - ujasňování nejasností.
4) Prezentace první části individuální práce.
5) Měření v laboratoři LIS - soubor úloh - konzultace - Měření s AHRS jednotkou.
6) Měření v laboratoři LIS - soubor úloh - konzultace - Gyromagnetický kompas.
7) Měření v laboratoři LIS - soubor úloh - konzultace - Aero metrické přístroje.
8) Měření v laboratoři LIS - soubor úloh - konzultace - Systém pro měření vibrací.
9) Měření v laboratoři LIS - soubor úloh - konzultace - Stabilizace malého satelitu.
10) Konzultace řešení individuální domácí práce - exkurze.
11) První termín odevzdání domácí práce - prezentace výsledku měření.
12) Konzultace individuální domácí práce - exkurze.
13) Prezentace výsledku individuální domácí práce - prezentace výsledku měření.
14) Zápočty
Popis elektronických modulů používaných ve cvičeních je dostupný na : http://measure.feld.cvut.cz/cast
Literatura
1. Davies, M.: The standard handbook for aeronautical and astronautical engineers. McGRAW-HILL 2002
2. Fortescu, P., Stark, J., Swinerd, G.: Spacecraft Systems Engineering. John Wiley&Sons, Ltd. 2003
3. Moir, I., Seabridge, A.: Aircraft systems. John Wiley&Sons, Ltd. 2008
4. Spitzer, C.R.: Avionics development and implementation. CRC Press 2007
5. Lewis, Stevens: Aircraft control and simulation. Willey New York, 1992
6. McRuer, Ashkenas, Graham.: Aircraf dynamics and automatic control. Princeton University Press Princeton, 1990
7. Nelson, R., C.: Flight Stability and Automatic Control, McGraw-Hill, 1989, 1998 ISBN: 0-07-046273
8. CanAerospace - http://www.canaerospace.net/
9. MSDN - http://msdn.microsoft.com/
10. Simulace chování leteckých přístrojů - http://www.luizmonteiro.com/
11. Stránka předmětu CZ: http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/magisterske/A3M38PRS
12. Stránka předmětu EN: http://measure.feld.cvut.cz/en/education/courses/AE3M38PRS
Požadavky
Látka probíraná v předmětu vyžaduje od studentů následující znalosti
- základy prostředí Matlab
- základní um algoritmizace
- základní znalost jazyka C
Klíčová slova
Systémy, Detekce a izolace chyb elektronických systémů, Failure Detection Isolation and Recovery, FDIR, Ground Proximity Warning System, GPWS, Inertial Measurement System, INS, Attitude Heading and Reference System, AHRS, Electronic Engine Control, EEC, Full Authority Digital Engine Control, FADEC, Fúze dat, Řízení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)