česky  čs
english  en
Navigace (2221195)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:NVGApproved:02.01.2014
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Určování polohy a vedení letadla pomocí srovnávací a přístrojové navigace. Systémy letecké rádiové navigace, především družicové. Výklad respektuje předpisy ICAO, doporučení Evropského radionavigačního plánu a radionavigačního plánu USA. Student se seznámí s využitím systémů pro pilotáž.
Structure
1) Zemské těleso, referenční plochy, souřadnice bodu na Zemi, systém WGS 84.
2) Letecké mapy, projekce a druhy map. Letecká navigace srovnávací a přístrojová. Rádiová navigace.
3) Družicová rádiová navigace, systémy dopplerovské a dálkoměrné, určení polohy a přesnost, DOP.
4) Systém družicové navigace GPS, struktura signálu, služby SPS a PPS.
5) Systém družicové navigace Galileo a jeho služby.
6) Systémy družicové navigace GLONASS a COMPASS a systémy regionální.
7) Omezení nedostatků družicové navigace, GBAS (DGPS) a SBAS (EGNOS, WAAS), RAIM, AAIM
8) Další aplikace družicových systémů, zejména pro kosmickou navigaci v okolí Země
9) Klasické (pozemské) systémy rádiové navigace. Zaměřovače, automatický rádiový kompas.
10) Úhloměrné systémy, VOR. Princip, indikace. Majáky DVOR, VOT. TACAN.
11) Měření vzdálenosti. Systém DME. Prostorová navigace. Rádiový výškoměr.
12) Systémy pro přiblížení na přistání: ILS a jeho subsystémy. MLS. Perspektivy družicových systémů GLS.
13) Systémy hyperbolické, přežije eLORAN jako záloha družicové navigace
Structure of tutorial
1) Zemské těleso, referenční plochy, souřadnice bodu na Zemi, systém WGS 84.
2) Letecké mapy, projekce a druhy map. Letecká navigace srovnávací a přístrojová. Rádiová navigace.
3) Družicová rádiová navigace, systémy dopplerovské a dálkoměrné, určení polohy a přesnost, DOP.
4) Systém družicové navigace GPS, struktura signálu, služby SPS a PPS.
5) Systém družicové navigace Galileo a jeho služby.
6) Systémy družicové navigace GLONASS a COMPASS a systémy regionální.
7) Omezení nedostatků družicové navigace, GBAS (DGPS) a SBAS (EGNOS, WAAS), RAIM, AAIM
8) Další aplikace družicových systémů, zejména pro kosmickou navigaci v okolí Země
9) Klasické (pozemské) systémy rádiové navigace. Zaměřovače, automatický rádiový kompas.
10) Úhloměrné systémy, VOR. Princip, indikace. Majáky DVOR, VOT. TACAN.
11) Měření vzdálenosti. Systém DME. Prostorová navigace. Rádiový výškoměr.
12) Systémy pro přiblížení na přistání: ILS a jeho subsystémy. MLS. Perspektivy družicových systémů GLS.
13) Systémy hyperbolické, přežije eLORAN jako záloha družicové navigace
Literarture
? Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2006
? Prof. Ing. František Vejražka, CSc. - Letecké radiové navigační systémy
? Ing. Ludvík Kulčák, CSc. - Zabezpečovací technika I,II, Klasické prostriedky zabezepečovacej leteckej techniky
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
Srovnávací navigace, přístrojová navigace, určování polohy, radionavigace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)