česky  čs
english  en
Vrtulníky (2221205)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:15.03.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje posluchače se základy aerodynamiky, mechaniky letu a konstrukce vrtulníků.
Vyučující
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Letní 2020/2021
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Letní 2018/2019
Osnova
1. Úvod do studia letadel s rotující nosnou plochou - dělení, základní části, historie
2. Konstrukce vrtulníku - nosný rotor a rotorové listy
3. Konstrukce vrtulníku - řízení a vyrovnávací rotor
4. Aerodynamika nosného rotoru - úvod, základní charakteristiky, visení, stoupání, klesání
5. Aerodynamika nosného rotoru - cyklické a kolektivní řízení, dopředný let
6. Listová teorie - úvod, visení, optimální rotor pro visení a dopředný let
7. Mechanika rotující nosné plochy - síly, momenty, Campbellův diagram
8. Mechanika rotující nosné plochy - pohyb a kmitání rotorových listů, vliv konstrukčního uspořádání na vlastnosti rotoru
9. Mechanika letu vrtulníku - vis, svislé a dopředné lety, autorotace
10. Konstrukce vrtulníku - pohonná jednotka, transmise
11. Aerodynamický a konstrukční návrh vrtulníku
12. Vírníky - aerodynamika, konstrukce a letové výkony
13. Pozemní a vzdušná rezonance, vibrace
Osnova cvičení
1. Úvod do studia letadel s rotující nosnou plochou - dělení, základní části, historie
2. Konstrukce vrtulníku - nosný rotor a rotorové listy
3. Konstrukce vrtulníku - řízení a vyrovnávací rotor
4. Aerodynamika nosného rotoru - úvod, základní charakteristiky, visení, stoupání, klesání
5. Aerodynamika nosného rotoru - cyklické a kolektivní řízení, dopředný let
6. Listová teorie - úvod, visení, optimální rotor pro visení a dopředný let
7. Mechanika rotující nosné plochy - síly, momenty, Campbellův diagram
8. Mechanika rotující nosné plochy - pohyb a kmitání rotorových listů, vliv konstrukčního uspořádání na vlastnosti rotoru
9. Mechanika letu vrtulníku - vis, svislé a dopředné lety, autorotace
10. Konstrukce vrtulníku - pohonná jednotka, transmise
11. Aerodynamický a konstrukční návrh vrtulníku
12. Vírníky - aerodynamika, konstrukce a letové výkony
13. Pozemní a vzdušná rezonance, vibrace
Literatura
? Neštrák, D., Piľa, J., Aerodynamika, konstrukce a systémy vrtulníků, CERM, Brno, 2006
? Pohl, R.; Kocáb, J.; Šesták, J.: Vrtulníky a letadlové pohonné jednotky, ČVUT, Praha, 2005
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
vrtulník, aerodynamika vrtulníků, mechanika letu vrtulníků, konstrukce vrtulníků
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)