česky  čs
english  en
Základy kosmonautiky (2221210)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:ZKApproved:10.06.2013
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Student bude seznámen s teoretickými i praktickými základy kosmické techniky. Hlavní pozornost bude věnována čtyřem hlavním tématům: základní teorii v kosmonautice, kosmickým pohonům, nosným raketám a systémům umělých kosmických těles.
Teacher's
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Michal Václavík
Zimní 2020/2021
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Michal Václavík
Zimní 2019/2020
Mgr. Jaroslav Kousal Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Michal Václavík
Zimní 2018/2019
Structure
1. Úvod, historie, motivace, základní terminologie
2. Základní teorie používané v kosmonautice I (zákony nebeské mechaniky, dráhy kosmických těles, nerušený pohyb, manévry)
3. Základní teorie používané v kosmonautice II (rušený pohyb, kosmické rychlosti)
4. Kosmické pohony I (základy reaktivního pohonu, raketové motory, specifický impulz, typy pohonných látek, dodávka pohonných látek)
5. Nosiče I (jednostupňový vs. vícestupňový nosič, typická řešení dosahování vysokých konstrukčních čísel)
6. Nosiče II (příklady historických i současných nosičů, výhody a nevýhody, spolehlivost)
7. Pozemní segment (kosmodromy, testovací zařízení, dopravní a spojové systémy)
8. Kosmické pohony II (fyzikální pohony)
9. Zákony, legislativa a komerce ve vesmíru
10. Umělá tělesa ve vesmíru - nepilotovaná (rozdělení umělých kosmických těles, systémy a subsystémy družic, praktické příklady a řešení)
11. Umělá tělesa ve vesmíru - pilotované lety (specifické systémy a subsystémy pilotovaných lodí, zajištění životních podmínek, ergonomie, vliv stavu mikrogravitace na člověka)
12. Užitečné vybavení umělých kosmických těles (užitečné vybavení telekomunikačních a DPZ družic a sond pro výzkum těles sluneční soustavy)
13. Kosmonautika v České republice, zápočet
Structure of tutorial
1. Fyzika pohybu (Newtonovy zákony, pohybové rovnice)
2.-5. Astrodynamika (řešení oběžných a přechodových drah, jedno- a víceimpulzní manévry)
6.-9. Pohony a nosiče (Ciolkovského rovnice, výpočet vícestupňového nosiče, dráhy s využitím pohonů s nízkým a vysokým specifickým impulzem, odhad náročnosti orientace a stabilizace)
10.-11. Kosmický prostor (vlivy vakua, záření a mikrogravitace)
12. Komunikace s družicemi a sondami (vysílací výkon, komunikační okna)
13. Pozorování Země (vliv dráhy a parametrů družice na rozlišení a pokrytí)
Literarture
? Lála, P., Vítek, A.: Malá encyklopedie kosmonautiky, Mladá fronta, 1982
? Růžička, B., Popelínský L.: Rakety a kosmodromy, Naše vojsko, 1986
? Andrle, P.: Základy nebeské mechaniky, Academia, Praha 1971
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
Kosmonautika, kosmické lety, astrodynamika, systémy kosmický těles, pohony, nosné rakety, družice
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)