česky  čs
english  en
Nebeská mechanika a kosmické prostředí (2221211)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:NMKPSchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student bude seznámen se základy mechaniky kosmických těles a specifik kosmického prostředí a techniky v tomto prostředí. Hlavní pozornost bude věnována astrodynamice a pohybům hmotných těles v kosmu.
Osnova
1) Úvod, Newtonovy pohybové zákony a zákony zachování, gravitační zákon
2) Hmotný bod ve sférickém gravitačním poli I. - pohybové rovnice, speciální řešení (kosmické rychlosti, Keplerovy zákony, Lagrangeovy body
3) Hmotný bod ve sférickém gravitačním poli II. - soustavy souřadnic, orbitální elementy a jejich transformace
4) Pohyb s vlastním zrychlením I. - těleso s proměnnou hmotností, reaktivní pohon, Ciolkovského rovnice
5) Pohyb s vlastním zrychlením II. -delta-v, impuls, specifický impuls, jedno, dvojimpulzní a spojité manévry
6) Pohyb s vlastním zrychlením III. - přeletové dráhy, pohyb raketového nosiče, vícestupňový nosič
7) Pohyby trojrozměrného tělesa I. - moment setrvačnosti, rotace tuhého tělesa, proměnný moment setrvačnosti
8) Pohyby trojrozměrného tělesa II. - vliv gradientu gravitačního pole, aktivní a pasivní kontrola orientace tělesa
9) Specifika kosmického prostředí a techniky I. - mikrogravitace, snížené i zvýšené tíhové zrychlení, zvláštnosti fyziky a techniky vakua, tepelná bilance kosmických těles
10) Specifika kosmického prostředí a techniky II. - základní problémy kosmického plazmatu, pohyb nabitých částic, kosmické záření (typy, původ, vlivy) a mikrometeoroidy, speciální materiály v kosmické technice, extrémní konstrukční požadavky
11) Specifika kosmického prostředí a techniky III. - pozorování a komunikace na velké vzdálenosti, okruhy problémů kosmické medicíny
12) Specifika kosmického prostředí a techniky IV. - neideality tíhového pole, stabilita a speciální typy oběžných drah, magnetické pole planet
13) Specifika kosmického prostředí a techniky V. - horní vrstvy atmosféry a ionosféra, okruhy problémů vzletu a návratu kosmických těles, udělení zápočtu
Osnova cvičení
1-4) Hmotný bod v gravitačním poli
5-8) Pohyb se zrychlením
9-11) Pohyby trojrozměrného tělesa
12-13) Specifika kosmického prostředí a techniky
Literatura
? Lála, P., Vítek, A.: Malá encyklopedie kosmonautiky, Mladá fronta, 1982
? Andrle, P.: Základy nebeské mechaniky, Academia, Praha 1971
Požadavky
Bez požadavku.
Klíčová slova
Astrodynamika, kosmické prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)