česky  čs
english  en
Speciální letecké a kosmické technologie (2221217)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:SLKTApproved:22.05.2014
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je věnován progresivním způsobům výroby letadel, letadlových součástí a kosmických zařízení. K tomu je přizpůsoben i způsob zadání konstrukčně-technologických cvičení. K předmětu jsou začleněny i specializované exkurze do výrobních leteckých podniků a výzkumném leteckém ústavu.
Teacher's
Ing. Bohuslav Cabrnoch Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
1. Tepelné zpracování neželezných kovů, měření tvrdosti.
2. Plánování technické přípravy letecké výroby.
3. Zkoušení leteckých a kosmických technologií.
4. Nýtované letecké konstrukce, mechanizace a automatizace.
5. Sendvičové konstrukce s voštinovým a pěnovým jádrem.
6. Bodové, švové, třecí a laserové svařování leteckých konstrukcí.
7. Spojovaní kovů a kompozitů lepením. Konstrukční lepidla.
8. Termoplasty v konstrukci interiérů letadel. Hořlavost, dýmavost, toxicita.
9. Použití skla a transparentních termoplastů pro překryty kabin a v interiérech letadel.
10. Obrábění kompozitních leteckých a kosmických konstrukcí.
11. Kompozity, principy návrhu, různé typy skladeb, certifikace.
12. Konstrukční řešení a technologie výroby kompozitních částí ve všeobecném letectví.
13. Konstrukční řešení a technologie výroby kompozitních částí velkých dopravních letadel a kosmické techniky.
Structure of tutorial
1. Referát na téma výrobní technologie v leteckém a kosmickém průmyslu.
2. Odborná exkurze 1
3. Odborná exkurze 2
Literarture
- J. Dunovský: Speciální technologie, ČVUT Praha, 1995
- M. Flaška, B. Štekner: Speciální letecké technologie, ČVUT Praha, 1996
- Žák,J., Samek,R. Bumbálek,B.: Speciální letecké technologie I,VUT Brno, 1990
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
letectví, kosmická technika, technologie výroby
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)