česky  čs
english  en
Základ inženýrského experimentu (2221229)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:ZIESchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Seznámení se základními metodami měření neelektrických veličin, postupy provádění inženýrských experimentů, vyhodnocení a zpracování získaných dat. Zpracování samostatných laboratorních úloh a praktické ukázky experimentální techniky a postupů.
Osnova
1. Motivační úvod, přehled veličin, organizace experimentu, bezpečnost práce, dimenzionální analýza
2. Přesnost měření, nejistoty, srovnání výsledků experimentů a výpočtů, sběr dat, software pro řízení experimentu a zpracování dat
3. Analogové a digitální zpracování signálů, filtrace signálů
4. Základní přístrojová technika
5. Snímače pro měření neelektrických veličin, měření sil a deformací
6. Tenzometrické měření
7. Měření vibrací a hluku, modální analýza
Osnova cvičení
1. Senzory měření teploty, ukázky v Labview , ukázky hw a sw
2. Měřicí můstek
3. Zesilovače, operační zesilovač, přístrojový zesilovač, digitální zpracování signálu
4. Filtrace, antialiasing, AD/DA převod
5. Tenzometrické a piezo snímače, praktická aplikace jednoosého tenzometru
6. Měření vibrací a zrychlení, Fourierova transformace, DFT, FFT, spektrum, order analýza na asynchronním motoru
7. Měření hluku a vibrací
8. Nedestruktivní analýza konstrukcí
9. Modální analýza
10. Rozbor laboratorních úloh
Literatura
- Miláček, S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001
- Janíček, P.: Technický experiment, učební texty, VUT Brno
- Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, ČVUT, Praha, 2004
Požadavky
Fyzika I Alfa, Fyzika II Alfa
Klíčová slova
Měřicí můstek, senzory, Labview , operační zesilovač, přístrojový zesilovač, digitální zpracování signálu, filtrace, antialiasing, AD/DA převod, tenzometr, piezo, vibrace, zrychlení, Fourierova transformace, DFT, FFT, spektrum, order analýza, hluk, vibrace, nedestruktivní analýza, NDT, modální analýza
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)