česky  čs
english  en
Letecké konstrukce (2222029)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:27.05.2010
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:ZCredits:6
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na získání základních poznatků z oboru stavby letadel, Jsou probírány typické materiály používané v letecké technice. Navazuje rozbor zatížení leteckých konstrukcí, zavedení pojmu násobek zatížení a obálky zatížení od obratů a poryvů. Jsou objasněny základní pojmy jako bezpečnost, spolehlivost a jejich vazba na letecké předpisy. Jsou prezentovány základní případy zatížení tenkostěnných konstrukcí a jejich dimenzování. Je podán přehled o konstrukci a funkci základních konstrukčních celků.
Structure
1.Úvod do letadlové techniky. Historie oboru. Dělení letadel a hlavní části letadel.
2.Letecké materiály. Kovové a nekovové materiály.
3.Síly působící na letoun. Násobek zatížení.
4.Obratová a poryvová obálka násobků zatížení.
5.Zatížení základních konstrukčních celků
6.Nosná soustava (vlastnosti a konstrukce křídel).
7.Mechanizace křídel. (vztlaková mechanizace, kormidla příčného řízení, brzdící klapky).
8.Ocasní plochy. Podélná a stranová stabilita, řiditelnost
9.Trupy a kabiny letounů. Přistávací zařízení (podvozky, tlumiče, brzdy).
10.Tenkostěnné letecké konstrukce a jejich namáhání
11.Stabilita tenkostěnných konstrukcí
12.Bezpečnost, spolehlivost a způsobilost leteckých konstrukcí. Letecké předpisy.
13.Dimenzování leteckých konstrukcí
Structure of tutorial
Literarture
S. Slavík: Stavba letadel, skripta FS ČVUT, 1997
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)