Týmový projekt (2223010)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:TPROApproved:05.01.2017
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:Credits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je průpravou pro týmovou práci. Student si prakticky ověří postupy řízení projektu a metody nutné pro týmovou spolupráci. Přitom rozvine své schopnosti spolupracovat na řešení společného tvůrčího inženýrského úkolu v osobním kontaktu s dalšími členy týmu. Jednotlivé úkoly jsou zadávány a dozorovány zkušenými odborníky s praxí v průmyslových či výzkumných projektech. Předmět podporuje kreativní myšlení studentů, rozvoj jejich tvořivosti a posiluje jejich schopnosti práce v týmu.
Structure
Structure of tutorial
1. Seznámení s osnovou předmětu, definice zadání projektu
2. Rozdělení studentů do jednotlivých týmů, rozdělení zadání projektu do jednotlivých dílčích úkolů. Rozdělení jednotlivých úkolů mezi členy týmu. Definice rozhraní mezi jednotlivými dílčími úkoly.
3. Zpracování struktury managementu a řízení projektu
4. Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů
5. Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů
6. Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů
7. Průběžné monitorování dosažených cílů
8. Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů
9. Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů
10. Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů
11. Konzultace práce na realizaci dílčích úkolů
12. Zpracování závěrečné prezentace
13. Závěrečné prezentace
Literarture
Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, ČVUT, Praha, skriptum
Mikula: Konstrukce a projektování letadel I., ČVUT, Praha, skriptum
Mikula: Konstrukce a projektování letadel II., ČVUT, Praha, skriptum
Růžička, M., Fidranský, J.: Pevnost a životnost letadel. ČVUT, skriptum
Růžička, M., Hanke, M., Rost, M.: Dynamická pevnost a životnost. ČVUT, skriptum
Michalec J.a kol.: Pružnost a pevnost I, ČVUT, Praha, skriptum
Michalec J. a kol.: Pružnost a pevnost II, ČVUT, Praha, skriptum
Valenta F. a kol.: Pružnost a pevnost III, ČVUT, Praha, skriptum
Laš V.: Mechanika kompozitních materiálů, ZČU Plzeň, 2004
Requirements
Pružnost a pevnost I., Pružnost a pevnost II., 3D CAD, MKP nebo CFD, Aerodynamika I, Pevnost letadel a motorů, Letecké konstrukce a stavba letadel, Projektové řízení a marketing, Projekt I
Keywords
Týmový projekt, Letadlová a kosmická technika, Konstrukce letadel
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.7.2024, 0:50 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)