česky  čs
english  en
Spolehlivost letadlové techniky (2223704)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:07.05.2008
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Kategorie spolehlivosti. Kvantitativní hodnocení bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti a pohotovosti. Spolehlivostní ukazatele přístrojů, funkčních systémů a letounů, výpočty jejich parametrů. Analýza bezpečnosti FMEA, FMECA, strom poruch a spolehlistní blokové schémata. Kritická místa konstrukce. Příklady chybných konstrukcí z hlediska spolehlivosti. Systémy bezpečnosti letu a záchrany pilota. Početní odhady bezpečnosti. Přísně sledované soubory výrobků. Vkládání inherentní spolehlivosti do vývoje výrobků. Analýzy bezporuchovosti konstrukčních variant. Specifičnost provozu prototypů. Sledování a vyhodnocování provozní spolehlivosti letadel. Nápravná opatření, metoda FRACAS. Růst spolehlivosti. Náběhové křivky spolehlivosti. Vliv intenzity provozu na intenzitu poruch. Zkoušky spolehlivosti. Mezinárodní normy spolehlivosti.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
A. Mykiska: Spolehlivost automatizačných systémů, skripta ČVUT, 1996
F. Kudrnovský: Metodiká příručka MIAS, VZLÚ Praha, 1986
J. Matějček: Katalog spolehlivosti elektronických výrobků, Tesla VUST Praha, 1985
J. Schindler: Letová způsobilost a spolehlivost, skripta ČVUT Praha, 1982
J. Novovičová: Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT, 1990
I. Starý: Teorie spolehlivosti, skripta ČVUT, 1990
J. Sedláček: Teorie spolehlivosti složitých mechanických systémů, skipta ČVUT Praha, 1982
Normy - ČSN IEC (271, 300,..)
- ISO 9000 (9001, 9004)
- MIL-STD-882C, -756, -785B, -781, -217, -1388(2B), atd.
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)