česky  čs
english  en
Seminář k diplomové práci (2223896)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:03.05.2010
Valid until: ??Range:0P+4C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Vedení diplomanta a zajištění potřebných konzultací při zpracovávání jeho diplomové práce z oblasti návrhu letecké konstrukce nebo její části, její aerodynamické analýzy, stanovení zatížení, pevnostní kontroly, návrhu technologie výroby a přípravy a provedení zkoušek. Seznámení se s požadavky na obsah a formální zpracování zadaného tématu.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu.
Requirements
Práce na zadaném projektu vyžaduje komplexní znalosti z oboru letadlová technika. K tomu je třeba absolvování předmětů:
Matematika IV.
Přenos hybnosti, tepla a hmoty
Stavba letadel
Pohon letadel
Konstrukce a projektování letadel I
Konstrukce a projektování letadel II
Letadlové soustavy
Aerodynamika
Aerodynamika nízkých rychlostí
Aerodynamika vysokých rychlostí
Mechanika letu I
Mechanika letu II
Pružnost a pevnost II
Pevnost letadel a motorů
Únavová životnost letadel a motorů
Spolehlivost letadlové techniky
Letecké materiály
Projekt - letadlová technika
Projekt I - stavba letadel
Projekt II - stavba letadel
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)