Experimentální konstruování bezpilotních systémů (2226018)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:19.04.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Z,LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro posluchače všech ročníků bakalářského i magisterského studia. Podává základní přehled o vývojovém procesu při návrhu bezpilotního prostředku. Posluchači jsou současně řešitelé a pod odborným vedením se autorsky účastní jak přípravné fáze, tak návrhu, konstrukce, stavby, zalétání hotového prototypu a zhodnocení jeho vlastností.
Součástí výuky je nezbytný teoretický základ v oblastech aerodynamiky, mechaniky letu, konstrukce, leteckých materiálů i legislativních požadavků. Základem je aplikace zkušeností, postupů a konstrukčních principů všeobecného a sportovního letectví přenesená do konstrukce bezpilotních systémů.
Osnova
1.) Atmosféra a její vlastnosti, aerodynamický odpor a vztlak
2.) Aerodynamické profily a jejich charakteristiky, aerodynamika křídla a jeho charakteristiky
3.) Aerodynamika bezpilotního prostředku, pohon a výkony
4.) Letové vlastnosti, materiály, letecké předpisy
5.) Projektování
6.) Projektování
7.) Konstrukční práce
8.) Konstrukční práce
9.) Konstrukční práce
10.) Konstrukční práce
11.) Konstrukční práce
12.) Konstrukční práce
13.) Zálet
14.) Zálet
Osnova cvičení
Individuální nebo skupinový projekt
Studenti samostatně nebo v rámci vývojového týmu řeší návrh, konstrukční řešení, stavbu a zalétání bezpilotního systému. V závěru studenti provedou porovnání a zhodnocení dosažených parametrů bezpilotního prostředku, jeho výkonů a řiditelnosti s ohledem na původní návrh.
Literatura
1. V.Brož, Aerodynamika nízkých rychlostí
2. V.Tichopád, Letové výkony
3. V.Tichpád, Letové vlastnosti
4. M.Daněk, Mechanika letu
5.J.Mikula, Konstukce a projektování letadel I.
6.J.Mikula, Konstrukce a projektování letadel II.
Požadavky
Bez požadavků.
Klíčová slova
Bezpilotní systém, bezpilotní letoun, model, letecké konstrukce, projektování letadel, mechanika letu, aerodynamika, výkony, stavba modelů letadel, stavba bezpilotních prostředků
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.6.2021, 22:22 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)