Životnost vrtulníku (2226022)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:ZVRApproved:26.04.2017
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je určen zájemcům o vrtulníkovou techniku. Absolventi získají praktické znalosti v oblasti životnosti vrtulníků a únavového poškození v souvislosti s vývojem, výrobou, údržbou a provozem. Dále budou popsány vybrané letecké nehody a jejich rozbor, typická únavová poškození, jejich šíření a možnosti navyšování životnosti. Závěr je věnován leteckým předpisům.
Structure
Structure of tutorial
1.) Rozbor leteckých nehod
2.) Cyklické zatěžování vrtulníků (pozemní, letové)
3.) Materiálové vlastnosti
4.) Kritická místa konstrukce (drak, pohonná jednotka, podvozek)
5.) Vlivy působící na životnost vrtulníku ? návrh (Safe Life, Damage Tolerance, Dodatečná změnová služba)
6.) Vlivy působící na životnost vrtulníku ? výroba
7.) Vlivy působící na životnost vrtulníku ? provoz a údržba
8.) Příklady typických únavových poškození - drak
9.) Příklady typických únavových poškození ? pohonná jednotka
10.) Příklady typických únavových poškození - podvozek
11.) Zvyšování životnosti
12.) Letecké předpisy (EASA, ÚCL, ULL, OVL SDK MO)
Literarture
1) Josef Adamec, Jindřich Kocáb: Letadlové motory, CORONA, 2008, 978-80-86116-54-9
2) Růžička M., Fidranský J.: Pevnost a životnost letadel, ČVUT Praha, 2000, ISBN 80-01-02254-4
3) M. Klesnil, P. Lukáš: Únava kovových materiálů při mechanickém namáhání, ACADEMIA, 1975
Requirements
Bez požadavků.
Keywords
Vrtulníky, Životnost, Únavová poškození, Letecké předpisy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 15.6.2024, 16:36 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)