česky  čs
english  en
Biomechanika pro bakaláře (2241068)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:BBSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Biomechanika je věda a sílách a působení sil v lidském organizmu. V rámci přednášek předmětu Biomechanika pro
bakaláře posluchači získají znalosti o tom, které jednotlivé sily v těle působí a jakým způsobem je možné vysvětlit funkce
kloubů, kostí nebo cév z pohledu mechaniky. Kromě fyziologické funkce těla se jednotlivé přednášky věnují také roli
mechanických stimulů vedoucích ke krátkodobému nebo dlouhodobému poškození těla. Samostatnou částí je vysvětlení
možností léčby onemocnění pomocí mechanických zásahů, zejména s využitím umělých náhrad tkání a orgánů. Cvičení
předmětu jsou věnována praktickému řešení vybraných problémů s využitím znalostí mechaniky a fyziologie.
Vyučující
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. RNDr. Matej Daniel Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Lukáš Horný Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Úvod do biomechaniky, definice, zaměření, rozdělení, příklady použití
• Principy škálování – do Galilea k BMI
• Analýza pohybů v biomechanice, video analýza pohybu, nositelná elektronika
• Energie, stabilita, těžiště, chůze a běh
• Biomechanika dolní končetiny – principy funkce, zatížení kloubů, onemocnění
• Biomechanika horní končetiny – principy funkce, stabilita kloubů, rozsah pohybů
• Anatomie oběhové soustavy
• Fyziologie oběhové soustavy
• Onemocnění a stárnutí oběhové soustavy
• Biomechanika léčebných postupů v oběhové soustavě
• Elektromechanická interakce v krevním oběhu
• Bio materiály a implantáty
• 3D tisk v medicíně
Literatura
• Daniel, M. - Mareš, T. Biomechanics of Biomembranes, Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 71 p. ISBN 978-80-01
• Konvičková, S. - Valenta, J. - Mareš, T. Biomechanika svalstva člověka, Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 131 s.
• Hoskins, Peter R; Lawford, Patricia V; Doyle, Barry J. Cardiovascular Biomechanics, 2017.
• Ohn D. Currey. Bones: Structure and Mechanics, 2013
• Oomens, C. W. J; Brekelmans, Marcel; Loerakker, Sandra; et al..Biomechanics: concepts and computation. Cambridge
texts in biomedical engineering, Second edition, 2018.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)