česky  čs
english  en
Mechanika pro technology (2311004)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:02.03.2011
Valid until: ??Range:4P+2C
Semestr:*Credits:7
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Zvládnutí sestavení mechanického a matematického modelu statiky, kinematiky a lineární dynamiky mechanické soustavy a jejich řešení.
Teacher's
Ing. Jan Zavřel Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
1. Úvod ? ukázka užití v praxi. Modelování. Určení síly. Uložení a rovnováha bodu. Moment síly. Silová dvojice.
2. Uložení tělesa v rovině. Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině.
3. Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru.
4. Soustavy těles. Statická určitost a pohyblivost. Analytické řešení soustav.
5. Vnitřní silové účinky. Pasivní odpory. Soustavy s pasivními odpory.
6. Kinematika bodu. Kinematika tělesa. Transformace souřadnicového systému. Základní pohyby.
7. Základní pohyby. Kinematika posuvného a rotačního pohybu tělesa. Kinematika obecného rovinného pohybu tělesa.
8. Řešení kinematiky soustav těles. Dynamika soustav hmotných bodů.
9. Dynamika soustav hmotných bodů. Dynamika tělesa. Geometrie hmot.
10. Metoda uvolňování. Newton-Eulerovy rovnice. Dynamika soustav těles.
11. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity.
12. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Vynucené kmity buzené harmonickou silou a rotující nevyvážené hmoty.
13. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Vlastní tvary kmitání.
Structure of tutorial
1. Úvod ? ukázka užití v praxi. Modelování. Určení síly. Uložení a rovnováha bodu. Moment síly. Silová dvojice.
2. Uložení tělesa v rovině. Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině.
3. Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru.
4. Soustavy těles. Statická určitost a pohyblivost. Analytické řešení soustav.
5. Vnitřní silové účinky. Pasivní odpory. Soustavy s pasivními odpory.
6. Kinematika bodu. Kinematika tělesa. Transformace souřadnicového systému. Základní pohyby.
7. Základní pohyby. Kinematika posuvného a rotačního pohybu tělesa. Kinematika obecného rovinného pohybu tělesa.
8. Řešení kinematiky soustav těles. Dynamika soustav hmotných bodů.
9. Dynamika soustav hmotných bodů. Dynamika tělesa. Geometrie hmot.
10. Metoda uvolňování. Newton-Eulerovy rovnice. Dynamika soustav těles.
11. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity.
12. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Vynucené kmity buzené harmonickou silou a rotující nevyvážené hmoty.
13. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Vlastní tvary kmitání.
Literarture
1. Valášek M., Stejskal V., Březina J.: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002.
2. Valášek M., Bauma V., Šika Z.: Mechanika B, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004.
3. M. Valášek a kol.: Mechanika C, rukopis, ČVUT, Praha 2004 ? skripta v přípravě.
4. K. Juliš, O. Tepřík, A. Slavík: Statika, SNTL, Praha 1987 - učebnice.
5. Brát, V., Rosenberg, J., Jáč, J.: Kinematika, SNTL, Praha, 1984 - učebnice.
6. Brousil, J., Slavík, J., Zeman, V.: Dynamika, SNTL, Praha 1989 ? učebnice.
7. Juliš K., Brepta R. a kol.: Mechanika I. díl, Statika a Kinematika ? technický průvodce, SNTL, Praha, 1986.
8. K. Juliš, R. Brepta a kol.: Mechanika II. díl, Dynamika, Technický průvodce, SNTL, Praha 1986.
9. Beer F.P., Johnson E.R.: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.
Requirements
Během semestru zadány 3 referáty na řešení 3 příkladů, které typově odpovídají zkoušce. Řešení příkladů požadováno ve formě písemně vypracovaného řešení. Postup řešení a výsledky kontrolovány cvičícím.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)