Mechanika materiálu (2311016)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:02.10.2097
Valid until: ??Range:3+2
Semestr:8Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základy mechaniky kontinua. Dissipace energie v materiálu. Mechanika reálných vazeb, smykové a valivé tření. Vlnové děje v kontinuu. Náhodné procesy. Strukturní a extremní faktory lomového procesu. Lom kovů, kompozitů, keramiky, amorfních kovů. Elastická a elasticko-plastická lomová mechanika. Stanovení přípustných defektů v konstrukci.(Pro oborové studium Materiálové inženýrství)
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 3.3.2024, 17:53 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)