česky  čs
english  en
Expertní systémy (2311051)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:10Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Historie - příklady, architektura, pravidlové systémy, zpětné a dopředné řetězení, usuzování s nejistotou a vágností, Rete algoritmus, OPS, CLIPS, formální logika, resoluční metoda, Prolog, rámce a objektově orientované programování, modelování znalostí, OCML, znalostní inženýrství, příklady - klasifikace, diagnostika, konfigurace, plánování.(Pro oborové studium Mechatronika)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)