česky  čs
english  en
Mechanika III. (2311108)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:01.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod. Modelování. Dynamika soustav hmotných bodů. Dynamika tělesa. Geometrie hmot. d'Alembertovy rovnice. Setrvačné účinky pohybu tělesa. Vyvažovaní rotujících těles. Metoda uvolňování. Newton-Eulerovy rovnice. Dynamika soustav těles. Dresic. Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity. Vynucené kmity buzené harmonickou silou. Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti, torzní kmitání. Ráz těles.
Vyučující
Ing. Petr Beneš Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
Zimní 2022/2023
Ing. Petr Beneš Ph.D.
Zimní 2021/2022
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
Zimní 2021/2022
Osnova
Úvod.
Modelování.
Dynamika soustav hmotných bodů.
Dynamika tělesa.
Geometrie hmot.
d'Alembertovy rovnice.
Setrvačné účinky pohybu tělesa.
Vyvažovaní rotujících těles.
Metoda uvolňování.
Newton-Eulerovy rovnice.
Dynamika soustav těles.
Dresic.
Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti.
Volné kmity.
Vynucené kmity buzené harmonickou silou.
Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení.
Kmitání soustav se 2 stupni volnosti, torzní kmitání.
Ráz těles.
Osnova cvičení
Úvod.
Modelování.
Dynamika soustav hmotných bodů.
Dynamika tělesa.
Geometrie hmot.
d'Alembertovy rovnice.
Setrvačné účinky pohybu tělesa.
Vyvažovaní rotujících těles.
Metoda uvolňování.
Newton-Eulerovy rovnice.
Dynamika soustav těles.
Dresic.
Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti.
Volné kmity.
Vynucené kmity buzené harmonickou silou.
Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení.
Kmitání soustav se 2 stupni volnosti, torzní kmitání.
Ráz těles.
Literatura
M. Valášek a kol.: Mechanika B, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004 - skripta.
M. Valášek a kol.: Mechanika C, 2004 - skripta v přípravě.
V. Stejskal, J. Brousil, S. Stejskal: Mechanika III, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 - skripta.
K. Dedouch, J. Znamenáček, R. Radil: Mechanika III. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998 - skripta.
F.P.Beer, E.R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)