česky  čs
english  en
Úvod do modelování mechanických soustav (2316016)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:08.04.2014
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Vytváření modelů. Konceptuální, fyzikální a simulační model. Teorie podobnosti dymanických modelů. Přechod od diferenciální rovnice ke stavovému modelu. Prostředí Matlab/Simulink. Zjednodušený základ metody konečných prvků. Prostředi Ansys: vytváření sítě, okrajových podmínek, zatížení soustavy a vyhodnocení výsledků analýzy. Zjednodušený základ metody konečných objemů. Prostředí Fluent: vytváření sítě, okrajových podmínek, zdrojů proudění a vyhodnocení výsledků analýzy. Zjednodušený základ metody soustav mnoha těles. Prostředi Simpack: vytváření těles, kinematických vazeb, působících sil a vyhodnocení výsledků analýzy.
Osnova
1. Vytváření modelů. Konceptuální, fyzikální a simulační model.
2. Teorie podobnosti dymanických modelů.
3. Přechod od diferenciální rovnice ke stavovému modelu.
4. Prostředí Matlab/Simulink.
5. Zjednodušený základ metody konečných prvků.
6. Prostředi Ansys: vytváření sítě, okrajových podmínek.
7. Prostředi Ansys: vytváření zatížení soustavy a vyhodnocení výsledků analýzy.
8. Zjednodušený základ metody konečných objemů.
9. Prostředí Fluent: vytváření sítě, okrajových podmínek.
10. Prostředí Fluent: vytváření zdrojů proudění a vyhodnocení výsledků analýzy.
11. Zjednodušený základ metody soustav mnoha těles.
12. Prostředi Simpack: vytváření těles, kinematických vazeb.
13. Prostředi Simpack: vytváření působících sil a vyhodnocení výsledků analýzy.
Literatura
Klíčová slova
modelování, teorie podobnosti, metoda konečných prvků, metoda konečných objemů, soustavy mnoha těles
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)