česky  čs
english  en
Elastoakustika (2316041)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:7Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Ohybové kmitání pružných desek, výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitání pro různé typy okrajových podmínek. Základy teorie interakce pružných struktur s plynným prostředím. Aplikace na příkladech z technické praxe. Vyšetřování akustických polí v uzavřených prostorech.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)