česky  čs
english  en
Kinematika a dynamika vozidel (2316043)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:02.10.1997
Valid until: ??Range:2+2
Semestr:ZCredits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Typické mechanismy zavěšení kol a náprav automobilů, jejich pohyblivost. Základní úlohy geometrie kol a náprav. Dynamický model vozidla. Sestavení a řešení pohybových rovnic. Uložení pohonné jednotky. Software pro řešení kinematiky a dynamiky vozidel.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)