Seminář z Mechaniky I. - Repetitorium (2316047)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.03.2007
Valid until: ??Range:0+2
Semestr:ZCredits:0
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Prohloubení látky z předmětu Mechanika I. Použití počítačů pro numerické řešení úloh.
Structure
Structure of tutorial
Nahrazení a rovnováha silových soustav. Rovnováha bodu a tělesa v rovině a v prostoru. Vnitřní statické účinky tělesa. Těžiště. Složení soustav těles. Analytické a grafické řešení rovnováhy soustav těles, prutové soustavy. Rovnováha tělesa a soustav těles s pasivními odpory. Mechanická práce, výkon, účinnost.Rovnovážná poloha a její stabilita. Statika vláken
Literarture
viz Mechanika I.A
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 30.5.2024, 15:00 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)