česky  čs
english  en
Strategické řízení (2316051)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:26.02.2020
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznámí studenty s postupy pro vytvoření projektu strategie firmy.
Osnova
1. Filosofie strategického řízení – poslání, vize, strategické cíle a projekty, konkurenční výhoda
2. Audit strategického řízení
3. Produktová strategie – klientská segmentace, struktura produktů a služeb, cenotvorba, marže
4. Audit produktů a návrh změn
5. Obchodní a marketingová strategie – Brand, Business development, podpora prodeje
6. Audit obchodní strategie a návrh změn
7. Strategické řízení procesů a informací – procesní mapy, organizační uspořádání, digitalizace a automatizace
8. Audit procesu – návrh zjednodušení a digitalizace
9. Strategické řízení vztahů – klienti, partneři, dodavatelé, lokální představitelé, práce klientského centra
10. Audit úrovně spolupráce s klíčovými partnery
11. Finanční strategie – plány, rozpočty, controlling
12. Audit finančního rozpočtu a návrh doporučení
13. Manažerská a personální strategie – firemní hodnoty, rychlosti řízení, motivace
Osnova cvičení
1. Filosofie strategického řízení – poslání, vize, strategické cíle a projekty, konkurenční výhoda
2. Audit strategického řízení
3. Produktová strategie – klientská segmentace, struktura produktů a služeb, cenotvorba, marže
4. Audit produktů a návrh změn
5. Obchodní a marketingová strategie – Brand, Business development, podpora prodeje
6. Audit obchodní strategie a návrh změn
7. Strategické řízení procesů a informací – procesní mapy, organizační uspořádání, digitalizace a automatizace
8. Audit procesu – návrh zjednodušení a digitalizace
9. Strategické řízení vztahů – klienti, partneři, dodavatelé, lokální představitelé, práce klientského centra
10. Audit úrovně spolupráce s klíčovými partnery
11. Finanční strategie – plány, rozpočty, controlling
12. Audit finančního rozpočtu a návrh doporučení
13. Manažerská a personální strategie – firemní hodnoty, rychlosti řízení, motivace
Literatura
Tony Morden: Principles of strategic management, Ashgate 2007
Ignatius Ekanem: Writing a business plan, Taylor&Francis 2017
Michael McGrath: Product Strategy for High Technology Companies, McGraw-Hill 2001
Frank Rothaermel: Strategic Management, McGraw-Hill 2018
John E Gamble, Arthur A Thompson Jr., Margaret Peteraf: Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage, McGraw-Hill 2019
Melissa Schilling: Strategic Management of Technological Innovation, McGraw-Hill 2020
Požadavky
Definovány vyučujícími na přednáškách a cvičeních.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)