česky  čs
english  en
Řízení firmy (2316052)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:RFSchválen:22.03.2021
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je studenty naučit řídit firmu.

1. Historický kontext, klíčové pojmy, myšlenková východiska a principy kapitalismu. Socialismus vs. kapitalismus a podmínky pro podnikání
2. Vize a mise firmy, strategie a taktika
3. HR (personalistika, lidské zdroje… kultura firmy)
4. Firma jako organismus – holistický přístup
5. Organizační struktury – hierarchické, maticové, procesní, projektové…
6. Procesní řízení a reengineering (řízení příčin vs. řízení následků)
7. Projektové a finanční řízení
8. Typy firem a obchodní modely (výroba, produkt, marketing, obchod)
9. Fenomén StartUp (Anglie, Izrael, Česká republika)
10. Řízení obchodních týmů (CRM, funnel, pipeline, kvóty)
11. Řízení „delivery týmů“
12. Business / IT alignment
13. IT systémy a nástroje pro řízení firem (CRM, ERP, ITIL, BI…)
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Tony Morden: Principles of strategic management, Ashgate 2007
Ignatius Ekanem: Writing a business plan, Taylor&Francis 2017
Michael McGrath: Product Strategy for High Technology Companies, McGraw-Hill 2001
Frank Rothaermel: Strategic Management, McGraw-Hill 2018
John E Gamble, Arthur A Thompson Jr., Margaret Peteraf: Essentials of Strategic Management: The Quest for Competitive Advantage, McGraw-Hill 2019
Melissa Schilling: Strategic Management of Technological Innovation, McGraw-Hill 2020
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)