česky  čs
english  en
Mechanika I.A (231A101)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:ME1ASchválen:21.04.2008
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Nahrazení a rovnováha silových soustav. Rovnováha bodu a tělesa v rovině a v prostoru. Vnitřní statické účinky tělesa. Těžiště. Složení soustav těles. Analytické a grafické řešení rovnováhy soustav těles, prutové soustavy. Rovnováha tělesa a soustav těles s pasivními odpory. Mechanická práce, výkon, účinnost.Rovnovážná poloha a její stabilita. Statika vláken
Osnova
1) Uložení a rovnováha bodu
2) Moment síly k bodu a ose. Silová dvojice. Uložení tělesa v rovině
3) Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině početně. Grafické metody řešení statiky
4) Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru
5) Soustavy těles. Analytické řešení rovinných soustav těles
6) Grafické řešení rovinných soustav těles
7) Prutové soustavy
8) Středisko vázaných rovnoběžných sil. Vnitřní silové účinky
9) Tělesa s reálnými vazbami. Rovnováha tělesa s reálnými vazbami v rovině
10) Soustavy těles s reálnými vazbami v rovině
11) Mechanická práce
12) Výkon. Účinnost. Rovnovážná poloha a její stabilita
13) Statika vláken
Osnova cvičení
1) Určení síly. Rovnováha bodu
2) Lab: Modely
PC učebna: MATLAB ? úvod, rovnováha bodu
3) Moment síly. Silová dvojice
4) Lab: Rovnováha tělesa v rovině graficky
PC učebna: Rovnováha tělesa v rovině početně
5) Rovnováha tělesa v prostoru
6) Lab: Modely soustav těles
PC učebna: Složení a analytické řešení soustav
7) Analytické řešení soustav
8) Lab: Grafické řešení rovinných soustav těles
PC učebna: Prutové soustavy
9) Těžiště. Vnitřní silové účinky
10) Lab: Pasivní odpory
PC učebna: Pasivní odpory
11) Soustavy s pasivními odpory
12) Lab: Mechanická práce
PC učebna: Mechanická práce
13) Rovnovážná poloha a její stabilita.
Literatura
M. Valášek, V.Stejskal, J.Březina: Mechanika A, 2002 - skripta.
V.Stejskal, J.Březina, J.Knězů: Mechanika I, 1998 - skripta.
V. Stejskal, J. Březina, J. Knězů: Mechanika I: Sbírka příkladů, 1991 - skripta.
F.P.Beer, E.R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)