česky  čs
english  en
Základy inženýrského experimentu (2353043)
Departments:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Abbreviation:Approved:09.09.2013
Valid until: ??Range:1P+1L
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základy měření kmitání, tepelných vlastností a přesnosti obráběcích strojů.
Structure
P1 (Janota): Dynamické chování OS 1
P2 (Janota): Dynamické chování OS 2
P3 (Morávek): Přesnost OS 1
P4 (Morávek): Přesnost OS 2
P5 (Hornych): Tepelné chování OS 1
P6 (Hornych): Tepelné chování OS 2
Structure of tutorial
E1 (Janota): Základy měření vibrací dle ČSN 20 0065
E2 (Janota): Rozkmitávání strojů
E3 (Morávek): Základy měření přesnosti OS
E4 (Morávek): Přesnost polohování v lin. osách a diagonálách
E5 (Hornych): Základy měření teplot OS
E6 (Hornych): Teplotní deformace vřetena od konst. otáček
Literarture
Podklady k předmětu jsou k dispozici v elektronické podobě a předávány při přednáškách.
Requirements
Učast na předmětu není podmíněna žádnou návazností.
Keywords
obáběcí stroje, kmitání, přesnost, tepelné chování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)