česky  čs
english  en
Pokročilé funkce v Microsoft Excel (2366004)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:28.04.2008
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cvičení z programování maker a používaní složitějších funkcí programu Microsoft Excel.
Osnova
Osnova cvičení
Pokročilé vestavěné funkce programu (automatický řešitel, statistické funkce, analýza dat). Použití maker v programu. Základní orientace v zaznamenaném kódu. Přehled syntaxe jazyka Visual Basic, proměnné, příkazy, funkce a procedury. Integrace Visual Basic v Excelu, příkazy rozhranní. Řešení konkrétních výpočetních úloh a zpracování dat. Práce s daty z externích datových souborů. Řízení vzhledu tabulky a grafů z programového prostředí Visual Basicu.
Literatura
Výukové podklady, softwarové helpy systému.
Požadavky
Účast na cvičeních, vypracování závěrečné úlohy.
Klíčová slova
Tabulkový kalkulátor, Microsoft Excel, Visual Basic, makro, programování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)