česky  čs
english  en
Aplikovaná optika (2366026)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:17.03.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+1.5C+0.5L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty s funkcí základních optických přístrojů a ukazuje jejich aplikace.
Osnova
1. Oko a vnímání, charakteristiky, vady.
2. Brýle. Lupa: rozlišení, zvětšení, typy.
3. Mikroskop: optické schéma, základní charakteristiky
4. Stavba mikroskopu, objektivy, okuláry, dioptrická korekce.
5. Projekce a záznam obrazu mikroskopem. Invertovaný a stereomikroskop.
6. Osvětlovací soustava mikroskopu. Abbéova teorie zobrazení.
7. Metody zvyšování kontrastu v mikroskopii: temné pole, fázový kontrast.
8. Metody zvyšování kontrastu v mikroskopii: polarizace, fluorescence, diferenciální interferenční kontrast.
9. Dalekohledy čočkové: Galileův, Keplerův.
10. Zrcadlové dalekohledy, astronomické dalekohledy.
11. Kolimátor, autokolimátor. Pozorovací dalekohledy, periskop, triedr. Zaostřovací mechanismus.
12. Fotoaparáty, projektory.
13. Optické soustavy s proměnnými parametry (zoom)..
Osnova cvičení
Příklady a laboratorní cvičení k přednášeným tématům.
Literatura
Bumbálek J.: Základy technické optiky, ČVUT, 1995
Keprt E.:Teorie optických přístrojů, Universita Palackého v Olomouci, 1965
Klíčová slova
lupa, mikroskop, dalekohled, zoom
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)