česky  čs
english  en
Databázové systémy (2371053)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:08.01.1997
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:8Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní datové modely. Typy a příklady databázových systémů. Systémy řízení databázových systémů. Příklady návrhu databází. ER diagram, konceptuální chema. Programovací techniky. Jazyk SQL, rozšíření proti standartu. MySQL, úvod do programování systémů s využitím php. Základy programování databázových systémů v prostředích MS ACCESS. Logické odvozování. Principy vytěžování znalostí na databázích.
Osnova
P1. Úvod, typy databázových systémů, úloha SŘBD.
P2. Relační databáze, RDBMS, Coddova pravidla.
P2. Konceptuální model, ER diagram.
P4. Relační model, relační operace.
P5. Architektura SŘBD.
P6. Jazyk SQL.
P7. Jazyk SQL (další příkazy).
P8. Webové aplikace, úvod.
P9. Jazyk php, práce s formuláři.
P10. Použití SQL v php.
P11. MS Access.
P12. Programování v MS Access (Visual Basic for Application).
P13. Data mining (vytěžování znalostí), data mining software.
P14. Využití a význam databází, ochrana dat. Shrnutí.
Osnova cvičení
C1. Základy dovedností práce s databázovým systémem.
C2. Databázové systémy pro neprogramátory. Přístup k SQL serveru předmětu (konta, hesla).
C3. Úvod do databázového systému MS ACCESS. Realizace množinových a relačních
operací.
C4. Strukturovaný dotazovací jazyk - SQL. Zadání seminárních prací.
C5. Příprava databází, grafický návrh databáze a aplikace.
C6. Příprava databází, plnění dat.
C7. Jednoduchá php aplikace.
C8. php aplikace s formuláři, předávání a zpracování dat.
C9. Vazba php na SQL.
C10. Aplikace v SQL.
C11. Aplikace v SQL.
C12. Programování v systému MS ACCESS.
C13. Asistence a testování výsledků seminárních prací.
C14. Odevzdání seminárních prací. Zápočty.
Literatura
Bíla, Král : Databázové a znalostní systémy. ČVUT, Praha, 1999.
Požadavky
1. Obecné operace s informací zajišťované v databázových systémech.
2. E - R konceptuální model.
3. Integritní omezení pro vztahy definované v DBS.
4. Modely SŘBD.
5. Relační databázové systémy.
6. Coddovy charakteristiky (pravidla) pro relační SŘBD.
7. Množinové a relační operace v relačním databázovém systému.
8. Architektury SŘBD.
9. SŘBD na osobních počítačích.
10. Systémy klient/server.
11. Databázové aplikační programovací jazyky.
12. Strukturovaný dotazovací jazyk - SQL.
13. Vlastnosti systému MS Access. Programování v systému MS Access.
14. Databázové a znalostní systémy - srovnání. Operace se znalostmi.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)