česky  čs
english  en
Vestavěné systémy (2371093)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:03.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Seznámení s programovým jazykem ANSI C a jeho použití pro programování vestavěných systémů a aplikací. Rozhraní mikropočítačových systémů. Sběrnicové systémy používané pro komunikaci v mikropočítačových systémech I2C, SPI.
Osnova
1. Úvod do programování mikropočítačů - základní pojmy, registry, paměti
2. ANSI C I.
3. ANSI C II.
4. ANSI C III.
5. Obecné vlastnosti vestavěných systémů, mikropočítač a jeho funkční bloky, princip funkce
6. Vnitřní architektura procesoru se zaměřením na rodinu I51
7. Přerušovací systém
8. Sběrnice
9. Číslicová rozhraní, V/V obvody pro číslicové rozhraní a připojování priferií
10. Analogová rozhraní, D/A, A/D převodníky, unifikovaný signál
11. Čítače/časovače, watchdog
12. Sériová, paralelní rozhraní, sběrnice pro přenos dat, I2C, SPI
13. Přenosový kanál, modemy
Osnova cvičení
1. Seznámení s vývojovým kitem C8051F120, zadání semestrální práce
2. Použití jazyka ANSI C pro programování vestavěných systémů
3. Řešení semestrální práce
4. Řešení semestrální práce
5. Řešení semestrální práce, průběžná kontrola
6. Řešení semestrální práce
7. Odevzdání semestrální práce, zápočet
Literatura
Chyský J., Vestavěné systémy I, Vydavatelství ČVUT, 2010,
ISBN 978-80-01-0429-6
Herout P., Učebnice jazyka C, KOPP České Budějovice, 2005
ISBN 80-7232-220-6
Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství, Vydavatelství ČVUT, 2001,
ISBN 80-01-01744-3
Požadavky
Částečně znalosti mikropočítačové techniky na úrovni předmětu "Mikropočítače a aplikace" bakalářského studia IAT.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)