česky  čs
english  en
Základy použití počítačů (2372021)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:15.04.1999
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:1Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Počítačové sítě na fakultě - typy, přístupové možnosti, pravidla práce, síťově dostupné programové vybavení a informační systémy, e-mail. Operační systémy a jimi podporované programové systémy uživatelské podpory práce na osobních počítačích. Základní možnosti a standardy tvorby textů technické dokumentace a odborné prezentace programem MS Word. Uživatelská nestavení a principy aktivního využívání a přizpůsobení. Tabulkový procesor Excel a jeho využití ve specializovaných výpočtech, zpracování dat z experimentů, grafické prezentaci výsledků a databázovém zpracování informací. Další programy MS Office (informativně) a jejich využitelnost v inženýrských aktivitách. Stimulace k samostatnému, tvůrčímu a aktivnímu používání programových balíků při zpracování zadávaných referátů, doprovodných zpráv a projektů.
Osnova
Základní struktura technické dokumentace a používání textových editorů.
Vědecko-technické výpočty a používání různých systémů pro jejich realizaci.
Počítačové sítě, Internet, elektronická komunikace a informační systém fakulty.
Efektivní vyhledávání informací, knihovní zdroje fakulty.
Publikování jednoduchých technických dokumentů na Internetu.
Publikování dokumentů s grafickými prvky, formuláři a vědecko-technickými výpočty.
Publikování dokumentů s databázovými aplikacemi a mobilním prostředím.

Osnova cvičení
Kontrola programového vybavení a studentských kont. Elektronická pošta.
Esej v programu Word s předepsanou strukturou.
Vědecko-technický výpočet s předepsanou strukturou.
Vyhledávání tématických informací, hledání v knihovních zdrojích fakulty.
Web stránka.
Web stránka. Dokončení Web stránky, její publikování, předvedení.
Kontrola odevzdaných dokumentů, závěrečný text.
Literatura
B. Šulc, R. Petrová, V. Hlaváč : Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování technických dokumentů. Skriptum. Nakladatelství ČVUT Praha.
P. Klán, J. Mindl, A. Štědrý, E. Rubešová : Chemická informatika: Úvod do používání Internetu. Učebnice Ústavu informatiky AV ČR.
P. Klán, O. Havle : Od individuálního využití sítě Internet k aplikacím v průmyslové automatizaci. Část 1: Základní způsoby využití Internetu jako informačního zdroje. Vydala Masarykova Akademie Práce, strojní společnost na ČVUT.
Požadavky
Docházka, zpracování 5 úkolů zadaných na webu a splnění závěrečného testu.
Klíčová slova
tvorba dokumentů, práce se školním informačním systémem, MS Word, MS Excel, tvorba html
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)