česky  čs
english  en
Management a ekonomika podniku (2381075)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:02.03.2011
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:4Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je navržen tak, aby posluchače strojní fakulty seznámil se základními ekonomickými východisky pro technické uvažování a pomohl pochopit základní vztahy mezi náklady a výnosy a výdaji a příjmy. Orientuje posluchače v základních nákladových, výnosových i investičních propočtech. Cílem je též, aby posluchači byli schopni sestavit základní rozpočet procesu či útvaru a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby a také, aby rozuměli základní struktuře účetních výkazů. Naznačuje i východiska přístupu Target CostIng. V oblasti manažerského řízení seznamuje se základními manažerskými funkcemi a organizačními strukturami, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů, s aplikací vícekriteriálního rozhodování, s koncepcí marketIng.u a strategického plánování, včetně vyhodnocení obchodního portfolia. Zahrnuje také úvod do personálního, výrobního a mezinárodního managementu.
Structure
Předmět je navržen tak, aby posluchače strojní fakulty seznámil se základními ekonomickými východisky pro technické uvažování a pomohl pochopit základní vztahy mezi náklady a výnosy a výdaji a příjmy. Orientuje posluchače v základních nákladových, výnosových i investičních propočtech. Cílem je též, aby posluchači byli schopni sestavit základní rozpočet procesu či útvaru a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby a také, aby rozuměli základní struktuře účetních výkazů. Naznačuje i východiska přístupu Target CostIng. V oblasti manažerského řízení seznamuje se základními manažerskými funkcemi a organizačními strukturami, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů, s aplikací vícekriteriálního rozhodování, s koncepcí marketIng.u a strategického plánování, včetně vyhodnocení obchodního portfolia. Zahrnuje také úvod do personálního, výrobního a mezinárodního managementu.
Structure of tutorial
Předmět je navržen tak, aby posluchače strojní fakulty seznámil se základními ekonomickými východisky pro technické uvažování a pomohl pochopit základní vztahy mezi náklady a výnosy a výdaji a příjmy. Orientuje posluchače v základních nákladových, výnosových i investičních propočtech. Cílem je též, aby posluchači byli schopni sestavit základní rozpočet procesu či útvaru a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby a také, aby rozuměli základní struktuře účetních výkazů. Naznačuje i východiska přístupu Target CostIng. V oblasti manažerského řízení seznamuje se základními manažerskými funkcemi a organizačními strukturami, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů, s aplikací vícekriteriálního rozhodování, s koncepcí marketIng.u a strategického plánování, včetně vyhodnocení obchodního portfolia. Zahrnuje také úvod do personálního, výrobního a mezinárodního managementu.
Literarture
Základní literatura:
1. Freiberg, F., Zralý, M.: Ekonomika podniku, skripta ČVUT, 2008
2. Zahradník, J.: Management podniku, skripta ČVUT, 2007
3. Košetická, B., Mádlová, D., Zahradník, J., Zeman, L., Zralý, M.: Management a ekonomika podniku, Sbírka úloh, skripta ČVUT, dotisk, 2008
4. Zralý: Sylaby-MEP + další podklady v elektronické formě na společném disku (intranetu)
5. Softwarový model-3P, pro demonstraci technicko-finanční integrace
Další doporučená literatura:
1. Macík, K., Zralý, M.: Kalkulace a rozpočetnictví ? sbírka příkladů, skripta ČVUT, 2005
2. Macík, K.: Účetnictví pro manažery, Grada
3. Samuelson, P., Nordhaus, W.: Ekonomie, Svoboda
4. Zahradník, J., Bauer, J.: Základy managementu, skripta ČVUT
5. Veber, J. a kol.: Management (základy, prosperita, globalizace), Management Press, Praha 2001
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)