česky  čs
english  en
Projektový management inovací (2381102)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Účelem předmětu je naučit studenty různým možnostem řízení inovačních projektů v teorii i praxi českého prostředí. Důraz bude kladen na zefektivnění přípravy a metodologie plánování projektu, odhadování a zkracování dob trvání projektu, determinaci jednotlivých druhů nákladů dle účelné kontrollingové dokumentace a vhodných hodnotících kriterií. Studenti budou vypracovávat vlastní projekty a budou diskutovat různá řešení. Studenti plně zvládnou úspěšné japonské metodologie projektové přípravy, realizace a hodnocení racionalizačních projektů jako jsou například Toyota Production System, Kaizen či Six Sigma. Předmět poskytne budoucím manažerům projektů všechny podstatné informace, potřebné k řízení běžných podnikových projektů. Výuka předmětu propojuje technické předměty s manažerskými a snaží se reagovat na rostoucí nároky podnikatelského prostředí.
Osnova
(1) Úvod, hlavní směry řízení inovací.
(2) Struktura inovačního auditu podniku.
(3) Systém řízení portfolia inovačních projektů.
(4) Moderní metodika plánování inovačních projektů.
(5) Prognózování zdrojů, na inovace nezbytných.
(6) Projektové řízení inovačních rizik.
(7) Plánování a řízení zdrojů inovačního projektu.
(8) Možnosti zkrácení průběžné doby inovačního projektu,
(9) Organizování podnikové pro-inovační kultury.
(10) Řízení rozvoje tvůrčí výkonnosti zaměstnanců podniku.
(11) Měření a hodnocení tvůrčí výkonnosti.
(12) Inovační audit projektů podniku a jeho závěrečná zpráva.
(13) Řízení mezinárodních inovačních projektů.
Osnova cvičení
(1) Specifičnost projektování produktové, versus racionalizační inovace.
(2) Výpočty spojené s plánováním projektů inovací.
(3) Procvičení tvorby a výpočtů inovačního auditu.
(4) Příklady k procvičení tvorby projektových inovačních plánů.
(5) Metody a výpočty spojené s hledáním a zkoumáním inovací.
(6) Rozlišení výpočtů různých inovačních strategií.
(7) Výpočty spojené s řízením rizik inovačních projektů.
(8) Rozvrhování zdrojů a s tím spojené výpočty.
(9) Výpočty efektivnosti komercializace inovací.
(10) Praktické výpočty nákladů a ceny inovace.
(11) Prezentace individuálních projektů
(12) Prezentace individuálních projektů
(13) Prezentace individuálních projektů.
Literatura
1. Kavan M.: Projektové řízení inovací, skripta ČVUT, 2006.
2. Pitra Zbyněk: Management inovačních aktivit, Professional Publishing, recenze prof. Pavel Ditl, DrSc., 2006, ISBN 80-86946-10-X.
3. Rosenau M.D.: Řízení projektů, Computer Press, 2000.
4. Autorský kolektiv vedený prof. Vladimírem Maříkem, Národní iniciativa Průmysl 4.0, Praha 2016, http://kzps.cz/wp-content/uploads/2016/02/kzps-cr.pdf.
Požadavky
Výuka se skládá z přednášek, cvičení, prezentací a samostudia, včetně diskusí nad případovými studiemi.
* Vstup do učebny pravidelně a včas.
* Seminární forma, proaktivní pozitivní nápady a postřehy.
* Buďte otevření a tymoví, ochotní se naučit něčemu a to sdílet s ostatními.
* Uložené úkoly plňte včas, nenechávejte vše na poslední chvíli.
* Dělte se ochotně a nezištně se svými nápady, zkušenosti a názory v rámci výuky.
* Snažte se studovat nad rámec povinností.
* Ocenit názory a hodnoty svých spolužáků.
* Zadané úkoly plňte kvalitně a včas.
* Respektujte základní principy akademického prostředí na ochranu soukromí a osobní integrity každého z posluchačů, co do jejich názorů a zkušeností.
Klíčová slova
Projektové řízení, inovace, organizační změna, strategie, efektivita, produktivita, Lean Six Sigma.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)