česky  čs
english  en
Moderní nástroje výrobních systémů (2381114)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:22.03.2013
Platí do: ??Rozsah:1+3
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Strojírenská výroba je velmi složité dynamické prostředí, jehož pochopení vyžaduje komplexní a systematický přístup. Abychom výrobní proces a systém mohli lépe poznat, navrhovat a optimalizovat, máme k dispozici silné nástroje počítačové simulace. Ta se stává jedním ze zcela nezbytných nástrojů pro zodpovědné rozhodování manažerů, ekonomů, průmyslových inženýrů, plánovačů, technologů a dalších profesí. Hlouběji se seznámíme s 2D a 3D softwary společností SIMUL8 Corporation a SIEMENS, při řešení aktuálních úloh typu posouzení variantního návrhu investičního záměru, kapacitní balancování pracovišť pomocí genetických algoritmů, analýzou a optimalizací ergonomických podmínek pracoviště.
Vyučující
Ing. Pavel Scholz
Letní 2018/2019
Ing. Pavel Scholz
Letní 2017/2018
Ing. Pavel Scholz
Letní 2016/2017
Osnova
1. Úvod do počítačové simulace, terminologie.
2. 2D simulační modely a softwary, jejich využití, analytické nástroje.
3. 3D simulační modely a softwary, jejich využití, analytické nástroje.
4. Statická a dynamická simulace.
5. Optimalizační přístupy nástroje.
6. Digitální továrna a PLM.
Osnova cvičení
1.-2. 2D simulační softwary, využití, základy programování.
3.-4. Návrh výrobního systému, reálná omezení, spolehlivost pracovišť.
5.-6. Optimalizace výrobního systému, investiční posouzení.
7. Exkurze do výrobního závodu využívajícího nástroje digitální továrny.
8.-9. Kapacitní balancování pracovišť, genetický algoritmus.
10.-11. 3D simulační softwary a jejich využití.
12.-13. Návrh výrobního systému, analýza a optimalizace ergonomie.
Literatura
ZELENKA, A.: Projektování výrobních procesů a systémů. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007. 135 s. ISBN 978-80-01-03912-0
? ZELENKA, A.; VOLF, L.; POSKOČILOVÁ, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009. 150 s. ISBN 978-80-01-04394-3
? PRECLÍK, V.: Průmyslová logistika, Nakladatelství ČVUT 2006. 359 S. ISBN 80-01-03449-6
? CHUNDELA, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02301-X
? CHUNDELA, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02679-5
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)