česky  čs
english  en
Statistika (2381147)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:06.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat vybrané statistické metody v technickém výzkumu, při řízení průmyslových podniků a ekonomickém výzkumu.
Osnova
1.Metody popisné statistiky
2.Regresní a korelační analýza párová nelineární 3.Regresní a korelační analýza vícenásobná 4.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - diskrétní
5.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - spojité
6.Limitní vlastnosti náhodných veličin, aproximace a vyrovnání
7.Náhodný výběr a výběrová rozdělení a exaktní rozdělení
8.Statistický odhad bodový
9. Statistický odhad intervalový
10.Ověřování statistických hypotéz - parametrické testy 11.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické
12.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické testy
13.Základy analýzy rozptylu
Osnova cvičení
1.Metody popisné statistiky
2.Regresní a korelační analýza párová nelineární 3.Regresní a korelační analýza vícenásobná 4.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - diskrétní
5.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - spojité
6.Limitní vlastnosti náhodných veličin, aproximace a vyrovnání
7.Náhodný výběr a výběrová rozdělení a exaktní rozdělení
8.Statistický odhad bodový
9. Statistický odhad intervalový
10.Ověřování statistických hypotéz - parametrické testy 11.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické
12.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické testy
13.Základy analýzy rozptylu
Literatura
Kožíšek, J.: Statistika, VČVUT, Praha 2006
Kožíšek, J.: Statistická analýza - Příklady, VČVUT, Praha 2002
Kožíšek, J., Stieberova, B.:Statistika v příkladech, Praha 2012
Kožíšek, J.: Statistické tabulky a jejich použití, VČVUT, Praha 2002
Marek, L. a kol.: Statistika pro ekonomy - aplikace, Professional Publishing, 2007
Požadavky
splnění průběžných testů, zpracování zadaných úloh a jejich interpretace, zkouška z těchto témat:
1.Metody popisné statistiky
2.Regresní a korelační analýza párová nelineární 3.Regresní a korelační analýza vícenásobná 4.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - diskrétní
5.Teoretické pravděpodobnostní modely (rozdělení) - spojité
6.Limitní vlastnosti náhodných veličin, aproximace a vyrovnání
7.Náhodný výběr a výběrová rozdělení a exaktní rozdělení
8.Statistický odhad bodový
9. Statistický odhad intervalový
10.Ověřování statistických hypotéz - parametrické testy 11.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické
12.Ověřování statistických hypotéz - neparametrické testy
13.Základy analýzy rozptylu
Klíčová slova
statistický soubor, regresní a korelační analýza, pravděpodobnostní rozdělení, náhodný výběr, výběrová rozdělení, statistický odhad, ověřování statistických hypotéz, analýza rozptylu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)