česky  čs
english  en
Management kvality (2381168)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metody managementu kvality při zajišťování kvality výrobků a podnikových procesů (výrobních i nevýrobních).
Teacher's
doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.
Letní 2019/2020
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Letní 2019/2020
doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Jan Kožíšek CSc.
Letní 2017/2018
Structure
1.Soubor norem ISO 9001 a 9004, Příručka jakosti 2.Certifikace a akreditace, Audity jakosti 3. Statistická analýza výrobního procesu, 4. Statistická regulace, 5. Statistická přejímka, 6. Spolehlivost 7. Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti, Analýza rizik, FMEA 8. Plánování průmyslových pokusů, Simultánní inženýrství, Tagutchi, Štíhlá produkce 9.Sedm nových nástrojů pro management jakosti 10.Modely EFQM a CAF 11.Informační systém jakosti a ekonomika jakosti 12.Odpovědnost za výrobek a státní politika jakosti 13.Integrovaný systém řízení kvality, environmentu a bezpečnosti
Structure of tutorial
1. Statistická analýza výrobního procesu
2. Statistická regulace,
3. Statistická přejímka
4. Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti
5. FMEA, Analýza rizik
6. Sedm nových nástrojů pro management jakosti
7. Modely EFQM a CAF
Literarture
Kožíšek, J.; Stieberova, B.: Management jakosti I, VČVUT, Praha 2015
Kožíšek, J.;Stieberova, B.: Management jakosti II, VČVUT, Praha 2010
Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer Press, Praha 2001
Vebr, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Managemenr Press, Praha 2006
Requirements
Zpracování a prezentace zadaných úloh. Závěrečné přezkoušení z těchto témat: 1.Soubor norem ISO 9001 a 9004, Příručka jakosti 2.Certifikace a akreditace, Audity jakosti 3. Statistická analýza výrobního procesu, 4. Statistická regulace, 5. Statistická přejímka, 6. Spolehlivost 7. Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti, Analýza rizik, FMEA 8. Plánování průmyslových pokusů, Simultánní inženýrství, Tagutchi, Štíhlá produkce 9.Sedm nových nástrojů pro management jakosti 10.Modely EFQM a CAF 11.Informační systém jakosti a ekonomika jakosti 12.Odpovědnost za výrobek a státní politika jakosti 13.Integrovaný systém řízení kvality, environmentu a bezpečnosti
Keywords
Systém managementu kvality, normy řady ISO 9000, nástroje managementu kvality,Statistic process control, Spolehlivost
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)