česky  čs
english  en
Podnikové informační systémy (2381174)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:20.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student po absolvování předmětu bude mít základní přehled o významu, funkcích a architektuře podnikových informačních systémů ( PIS). Bude schopen se aktivně podílet na rozhodování rozvoji podnikové informatiky, implementaci PIS a jeho efektivním využívání. Na seminárních cvičeních získá praktické dovednosti při formulaci informačních potřeb manažerů výrobních podniků, hodnocení.
Osnova
Základní pojmy PIS, podnik a jeho informační okolí, architektury PIS, životní cyklus PIS, informační strategie podniku a efektivnost PIS, řízení zdrojů PIS, modelování podnikových procesů a dat, pořízení a implementace PIS, outsourcIng. PIS, ochrana a bezpečnost PIS, manažerské IS (Business Inteligence), web audit podnikových portálů, presentace systémů Sysklass, MFG/Pro, SAP a Business Navigation.
Osnova cvičení
Základní pojmy PIS, podnik a jeho informační okolí, architektury PIS, životní cyklus PIS, informační strategie podniku a efektivnost PIS, řízení zdrojů PIS, modelování podnikových procesů a dat, pořízení a implementace PIS, outsourcIng. PIS, ochrana a bezpečnost PIS, manažerské IS (Business Inteligence), web audit podnikových portálů, presentace systémů Sysklass, MFG/Pro, SAP a Business Navigation.
Literatura
Základní literatura:
1. Basl, J.: Podnikové informační systémy. Grada PublishIng. 2007
2. Gála, L., Pour, J., Toman, P.: Podniková informatika. Grada PublishIng., 2006
3. Molnár Z., . Podnikové informační systémy, ČVUT, 2009
Další doporučená literatura:
Laudon, K., Laudon, J.: Management Information Systems. ManagIng. the Digital Firm. Pren-tice Hall, 2004
Časopisy:
Business World, Computer World, IT System, Systémová Integrace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)