česky  čs
english  en
Statistická a rozhodovací analýza (2382038)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:26.05.2005
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat vybrané statistické metody, aplikovat modely rozhodovací analýzy, vytvářet simulační a optimalizační modely při řízení průmyslových podniků. Metody SA jsou velmi vhodným podkladem pro tvorbu modelů RA.
Osnova
1. Statistický soubor a ukazatelé polohy,
2. Statistický soubor a ukazatelé měnlivosti
3. Regresní a korelační analýza lineární
4. Regresní a korelační analýza nelineární
5. Náhodné veličiny diskrétní
6. Náhodné veličiny spojité
7. Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení
8. Modely LP - rozšířený LP problém, různé aplikace
9. Modely řízení zásob
10. Modely hromadné obsluhy
11. Modely obnovy a údržby,
12. Modely větví a mezí, Strukturní modely
13. Modely simulační (Monte Carlo)
.
Osnova cvičení
1. Statistický soubor a jeho popis
2. Regresní a korelační analýza
3. Náhodné veličiny (modely)
4. Modely LP - formulace LP problému, grafické řešení
5. Modely LP - různé aplikace, použití Řešitele MS Excel
6. Modely řízení zásob, modely obnovy
7. Modely hromadné obsluhy a modely simulační

Literatura
Kožíšek, J., Stieberová, B.: Vaniš, L.: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2008
Kožíšek, J.: Operační a systémová analýza II, ESČVUT, Praha 1991
Kožíšek, J.: Statistická analýza - Příklady, VČVUT, Praha 2002
Picek, K.: Operační a systémová analýza I, VČVUT, Praha 1989
Gros, I.: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2003
Požadavky
zpracování zadaných úloh, závěrečné přezkoušení z odpřednášených témat a předložených úloh ze cvičení
Klíčová slova
Statistický soubor, regresní a korelační analýza, pravděpodobnostní rozdělení, simulace, obnova, zásoby, hromadná obsluha, Monte Carlo
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)