česky  čs
english  en
Projektové řízení a marketing (2382093)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:MPMSchválen:23.03.2015
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
Literatura
Klíčová slova
Řízení projektů, trojimperativ, plánování projektů, Ganttův diagram, metoda CPM, rozhodovací stromy, marketingový mix, segmentace trhu, targeting, positioning, cenová politika, marketingová komunikace, distribuce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)