česky  čs
english  en
Počítačová simulace ve výrobě (2382150)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:22.03.2013
Platí do: ??Rozsah:1+2
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Strojírenská výroba je velmi složité dynamické prostředí, jehož pochopení vyžaduje komplexní a systematický přístup. Abychom výrobní proces a systém mohli lépe poznat, navrhovat a optimalizovat, máme k dispozici silný nástroj ? počítačovou simulaci. Ta se stává jedním ze zcela nezbytných nástrojů pro zodpovědné rozhodování manažerů, ekonomů, průmyslových inženýrů, plánovačů, technologů a dalších profesí. Průřezově se seznámíme s 2D a 3D softwary společností SIMUL8 Corporation a SIEMENS, při řešení aktuálních úloh typu posouzení variantního návrhu investičního záměru, optimalizace výrobních kapacit nebo zlepšení ergonomických podmínek pracoviště. Získané znalosti z oblasti počítačové simulace bude možné dále prohloubit a rozšířit v předmětu ?Moderní nástroje výrobních systémů?.
Vyučující
Ing. Pavel Scholz
Letní 2018/2019
Ing. Pavel Scholz
Letní 2017/2018
Ing. Pavel Scholz
Letní 2016/2017
Osnova
1. Úvod do počítačové simulace, terminologie.
2. 2D simulační modely a softwary, jejich využití.
3. 3D simulační modely a softwary, jejich využití.
4. Statická a dynamická simulace.
5. Digitální továrna a PLM.
6. Nástroje pro analýzu výrobního procesu a systému.
Osnova cvičení
1.-2. 2D simulační softwary a jejich využití.
3.-4. Návrh výrobního systému.
5.-6. Optimalizace výrobního systému, investiční posouzení.
7. Exkurze do výrobního závodu využívajícího nástroje digitální továrny.
8.-9. Kapacitní balancování pracovišť, logistika.
10.-11. 3D simulační softwary a jejich využití.
12.-13. Návrh výrobního systému, optimalizace ergonomie.
Literatura
? ZELENKA, A.: Projektování výrobních procesů a systémů. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007. 135 s. ISBN 978-80-01-03912-0
? ZELENKA, A.; VOLF, L.; POSKOČILOVÁ, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009. 150 s. ISBN 978-80-01-04394-3
? PRECLÍK, V.: Průmyslová logistika, Nakladatelství ČVUT 2006. 359 S. ISBN 80-01-03449-6
? CHUNDELA, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02301-X
? CHUNDELA, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02679-5
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)