česky  čs
english  en
Humanitní předmět (2383000)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:18.04.2008
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem kurzu je ukázat studentům, že se komunikace stala součástí kvalifikace každého pracovníka a manažera. Základem interpersonální komunikace je rétorika, která se rozvíjí od klasické školy ve starověkém Řecku až do nejnovějších škol v Evropě a na celém světě. Hlavní pozornost se v kurzu věnuje analýze monologu (vystoupení s referátem) a dialogu (jednání, rozhovor). Studentům se vysvětluje význam nonverbální komunikace a ukazují se metody vlastního sebezdokonalování v komunikaci.
Osnova
1.Komunikace jako součást profesního vybavení každého moderního pracovníka, inženýra, manažera, vedoucího týmu a týmového pracovníka atd.
2.Rétorika jako základ mezilidské komunikace, klasická škola rétoriky.
3.Rétorika jako věda a umění v současnosti.
4.Osobnostní předpoklady pro komunikaci.
5.Základní principy komunikace
6.Aplikace komunikace v řeči, v písemném projevu.
7.Nonverbální komunikace.
8.Základní bariéry komunikace a nejčastější chyby v každodenní praxi.
9.Monolog.
10.Dialog.
11.Pravidla prezentování. Sebeprezentace.
12.Základní principy etikety.
13.Význam komunikace v praxi
Osnova cvičení
1.Komunikace jako součást profese inženýra.
2.Rétorika jako základ mezilidské komunikace, klasická škola rétoriky.
3.Rétorika jako věda a umění v současnosti.
4.Osobnostní předpoklady pro komunikaci.
5.Základní principy komunikace
6.Aplikace komunikace v řeči, v písemném projevu.
7.Nonverbální komunikace.
8.Základní bariéry komunikace a nejčastější chyby v každodenní praxi.
9.Monolog.
10.Dialog.
11.Pravidla prezentování. Sebeprezentace.
12.Základní principy etikety.
13.Význam komunikace v praxi
Literatura
Povinná literatura:
Šafránková J. a kol.: Komunikace a jednání s lidmi. ČVUT, Praha 2009
Doporučená literatura:
Kohout, J.: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Management Press, Praha 2005
Khelerová, V.: Komunikační a obchodní dovednosti manažera, Grada Publishing, Praha
1999
Požadavky
Prezentace referátu, příprava a prezentace rozhovoru, zpětná vazba k referujícím, diskuse
Šafránková J. a kol.: Komunikace a jednání s lidmi. ČVUT, Praha 2009
Klíčová slova
Komunikace, rétorika, gestikulace, hlasová modulace, bariéry komunikace, motivace posluchačů, prezentace, etiketa.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)