česky  čs
english  en
Manažerská psychologie (2383008)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu Manažerská psychologie je seznámit studenty s poznatky aplikované psychologie v pracovním prostředí. Následná cvičení jsou věnována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům.
Osnova
1. Vnitřní podmínky pracovního procesu, vnější podmínky pracovního procesu.-
2. Řízení a organizace pracovního procesu, osobnosti manažera a základy personálního managementu, psychodiagnostika.
3. Sociální procesy v organizaci.
4. Inženýrská psychologie se zaměřením na vztah člověk ? stroj a psychologické hledisko v tomto vztahu.
5. Dynamika malých sociálních skupin a interakce a dále problematika související s komunikací (základy a druhy komunikace).
7. Postoje a jejich vytváření, konflikty a jejich řešení, metody a techniky výzkumu v rámci manažerské psychologie.
Osnova cvičení
1. Vnitřní podmínky pracovního procesu, vnější podmínky pracovního procesu.-
2. Řízení a organizace pracovního procesu, osobnosti manažera a základy personálního managementu, psychodiagnostika.
3. Sociální procesy v organizaci.
4. Inženýrská psychologie se zaměřením na vztah člověk ? stroj a psychologické hledisko v tomto vztahu.
5. Dynamika malých sociálních skupin a interakce a dále problematika související s komunikací (základy a druhy komunikace).
7. Postoje a jejich vytváření, konflikty a jejich řešení, metody a techniky výzkumu v rámci manažerské psychologie.
Literatura
ATKINSON, R.C., Psychologie, Victoria publishing, 1993.
BEDRNOVÁ, E. ; NOVÝ, I., Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80?85943?57?3.
PROVAZNÍK V, Psychologie pro ekonomy, Praha: Grada, 1997.
NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80?85603?34?9.
NAKONEČNÝ, M., Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80?200?0690?7.
HODGES PERSELL, C., Understanding Society. An Introduction to Sociology. New York: Harper & Row Publishers, 1987
BROWN, J.A.C., The Social Psychology of Industry. Penguin Books, 1980. ISBN 02.0296.X.
GEIST, B. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80?85605?28?7.
HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 1993. ISBN 80?901549?0?5.
ŘEZÁČ, J., Sociální psychologie. Brno 19
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)