česky  čs
english  en
Etika a psychologie v řízení (2383011)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:26.05.2004
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Posláním tohoto předmětu je přiblížit studentům etické myšlení. Etika je důležitým faktorem jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost.
Osnova
1.Úvod do etiky. Vybrané etické pojmy.
2.Vybrané kapitoly z dějin etického myšlení.
3.Psychologie morálního vývoje.
4.V čem spočívá zdravý egoismus.
5.Hospodářská etika.
6.Podnikatelská kultura.
7.Současné etické výzvy.
Osnova cvičení
Prezentace semestrálních prací studentů na vybraná témata.
Literatura
Bohatá M., Seknička P., Šerák M. : Úvod do hospodářské etiky. CODEX Bohemia 1997
Haas A. : Morální inteligence. Columbus. Praha 1999
Heidbrink H. : Psychologie morálního vývoje. Portál. Praha 1997
Kirschner J. : Nebojte se egoismu. Knižní klub. Praha 1994
Thompson M. : Přehled etiky. Portál. Praha 2004

Požadavky
Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 6 stran textu.
Klíčová slova
Etika, psychologie, podnikatelská kultura, hospodářská etika, morálka, egoismus.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)