Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Etika a psychologie v řízení (2383011)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:26.05.2004
Platí do: ??Rozsah:1+1
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Posláním tohoto předmětu je přiblížit studentům etické myšlení. Etika je důležitým faktorem jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost.
Vyučující
Ing. Dagmar Charvátová Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2016/2017
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2015/2016
Ing. Libor Rejf CSc.
Letní 2014/2015
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2014/2015
Ing. Libor Rejf CSc.
Letní 2013/2014
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2013/2014
Ing. Libor Rejf CSc.
Letní 2012/2013
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2012/2013
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2011/2012
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2010/2011
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2009/2010
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2007/2008
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2006/2007
Ing. Libor Rejf CSc.
Zimní 2005/2006
Osnova
1.Úvod do etiky. Vybrané etické pojmy.
2.Vybrané kapitoly z dějin etického myšlení.
3.Psychologie morálního vývoje.
4.V čem spočívá zdravý egoismus.
5.Hospodářská etika.
6.Podnikatelská kultura.
7.Současné etické výzvy.
Osnova cvičení
Prezentace semestrálních prací studentů na vybraná témata.
Literatura
Bohatá M., Seknička P., Šerák M. : Úvod do hospodářské etiky. CODEX Bohemia 1997
Haas A. : Morální inteligence. Columbus. Praha 1999
Heidbrink H. : Psychologie morálního vývoje. Portál. Praha 1997
Kirschner J. : Nebojte se egoismu. Knižní klub. Praha 1994
Thompson M. : Přehled etiky. Portál. Praha 2004

Požadavky
Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 6 stran textu.
Klíčová slova
Etika, psychologie, podnikatelská kultura, hospodářská etika, morálka, egoismus.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/94365653/2017-02-22/12:51)