česky  čs
english  en
Filosofické otázky vědy (2383014)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:21.04.2008
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Souvislosti, vývoj a proměny vědy v moderní době. Na čem se zakládá "západní" věda, její souvislosti.
Cílem předmětu ovšem nejsou jen všestrannější "informace" o člověku a jeho uplatnění v životě.
Druhým základním cílem je další rozvinutí myšlenkových a komunikačních schopnosti studentů, schopnost kritického myšlení a samostatné argumentace.
Osnova
1.Filosofie vědy, její hlavní otázky a problémy.
2.Racionalita a kauzalita, racionalita a empiričnost.
3.Metody ve vědy, jejich přednosti a omezení. Pozitivismus ve vědě.
4.Problém axiomů. Logika jako myšlenkový nástroj vědy. Proměny logiky.
5.Objevování jako součinnost logiky, znalostí, imaginace a intuice.
6.Co je vědecké "paradigma". Vývoj vědy jako střetávání paradigmat.
7.Přechod k pravděpodobnostním modelům.
8.Podněty kvantové teorie.
9.Teorie tzv. deterministického chaosu.
10.Vztah části a celku v přírodě. Princip holografie jako celkové teorie.
11.Problémy kolem evoluce jako příklad důsledků teorie mimo vědu.
12.Mimovědní souvislosti vědy: věda a etika, věda a víta.
13.Věda a pokrok. Vyřeší věda vše?
Osnova cvičení
1.Hlavní problémy filosofie vědy.
2.Racionalita, kauzalita, empiričnost.
3.Problémy pozitivismu ve vědě.
4.Problém axiomů. Logika a její proměny.
5.Objevování jako součinnost logiky, znalostí, imaginace a intuice.
6.Co je vědecké "paradigma".
7.Přechod k pravděpodobnostním modelům.
8.Podněty kvantové teorie.
9.Teorie tzv. deterministického chaosu.
10.Princip holografie jako celkové teorie.
11.Problémy kolem evoluce.
12.Věda a etika, věda a víra.
13.Věda a pokrok. Vyřeší věda vše?
Literatura
Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie, etiky, Fortuna, Praha 1995
2) Bohm D.: Rozvíjení významu, Unitaria, Praha 1992
3) Capra F.: Tao fyziky, Gardenia, Bratislava 1992
4) Coveney, P. a Highfield, R.: Mezi chaosem a řádem, MF, Praha
5) Einstein, A.: Jak vidím svět, Z mých pozdějších let, LN, Praha 1993, 1995
6) Hawking, S. W.: Stručná historie času, MF, Praha 1991
7) Heisenberg W.: Část a celek, Votobia, Olomouc 1996
8) Jak se věci mají (Průvodce myšlenkami moderní vědy), Archa, Bratislava 1996
9) Punčochář M.: Nedaleko nekonečna, Academia, Praha 2004
10) Sheldrake R.: Sedm experimentů, Praha 2004
časopisy Vesmír, 21. století

Požadavky
Požadavky na udělení zápočtu: docházka, aktivní účast, diskuse k přednáškám nebo samostatná prezentace ústní či písemná.
Klíčová slova
Filosofie, věda, racionalita, kauzalita, empiričnost, axiomy, logika, intuice, deterministický chaos, holografie, část a celek, pokrok, R.Descartes, A. Einstein, B. Mandelbrot.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)