česky  čs
english  en
Filosofické otázky člověka a vědy (2383019)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
1. Pohled na situaci člověka v moderním světě v několika tématických okruzích.
2. Vztahu k vědě (problém axiomů, logiky a intuice, světonázorových důsledků vědeckých objevů apod.).
3. Vztah k tématům, která prožívá mladší generace (generační a kulturní posuny, životní cesta, postmoderní krize hodnot atd.) 4. Propojení hledisek psychobiologických, sociálních a duchovních.
5. Rozvinutí myšlenkových a komunikačních schopnosti studentů.
6. Samostatné kritické myšlení, samostatná argumentace, přihlížení k širším souvislostem každého dílčího problému.
7. Kritická diskuse a prezentace studentů jako reakce na zadaný pracovní podklad.
Osnova cvičení
1. Pohled na situaci člověka v moderním světě v několika tématických okruzích.
2. Vztahu k vědě (problém axiomů, logiky a intuice, světonázorových důsledků vědeckých objevů apod.).
3. Vztah k tématům, která prožívá mladší generace (generační a kulturní posuny, životní cesta, postmoderní krize hodnot atd.) 4. Propojení hledisek psychobiologických, sociálních a duchovních.
5. Rozvinutí myšlenkových a komunikačních schopnosti studentů.
6. Samostatné kritické myšlení, samostatná argumentace, přihlížení k širším souvislostem každého dílčího problému.
7. Kritická diskuse a prezentace studentů jako reakce na zadaný pracovní podklad.
Literatura
Adamová L. a kol.: Kapitoly k filosofii člověka, skripta ČVUT 1996
Adamová L.?Dudák V.?Ventura V.: Základy filosofie, etiky, Fortuna 1995
Bryson Bill: Stručná historie téměř všeho, Pragma 2005
Weischedel Wilhelm: Zadní schodiště filosofie, Votobia 1995
Buchanan Patrick: Smrt západu, Mladá fronta 2004
Gaarder, J.: Sofiin svět, Albatros 2002
Jak se věci mají (Průvodce myšlenkami moderní vědy), Archa 1996
Punčochář, M.: Nedaleko nekonečna, Academia, Praha 2004
Ubaldo Nicola: Obrazové dějiny filosofie, Universum 2006
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)